Kültürün Gerçek Sahibi Kadındır.

Kelime ve köken olarak kültürü tanımlayacak olursak, yapılan araştırmalar sonucu kültür köken olarak Latince ekin ekmek, yetiştirmek, toprağı işlemek anlamına gelen colere fii ...

Demokratik Komünal Ekonomi Ve Kadın.

Ekonomi, kelime anlamı Yunanca  ‘aile yasası’ olarak tanımlanır. Toplamında ailenin maddi geçim kurallarını, çevresini, malzeme ve diğer materyallerini ifade etmektedir. Toplum kolekti ...