Özgürlük Şehitleri

Hakikat Yolcuları

Değerlendirmeler

Devrimci Halk Savaşı.

Her şeyden önce Devrimci Halk Savaşını doğru tanımlamaya ve anlamaya çalışmak önemli olmaktadır. Tarihin en eski direnişçi halkı olarak halen Kürt halkının kendi...

Amargi

Yaşamı Özüyle Buluşturma: Xwebun.

Özgürlük hareketinin güzellik ve iyi tanımlamasında temel belirleyici değerlerden biri de Xwebun olmaktır. Yani beden tapınağı kadar içinde yaşam bulduğumuz toplum tapınağ&#...

Araştırma-İnceleme

3)İslamiyet: Kadın.

Muhammed için dile getirilebilecek diğer hususlara yönelik ise İslam’ın kurallarına yani şartlarına bakmak gerekir. İslam’ın şartlarından başlıca olanı şehadet e...

3)İslamiyet: Ümmet.

İslamiyet’te aynı zamanda Allah’a 99 sıfat yüklemektedir. Bu 99 sıfata İslam dininde Esma-ül Hüsna denilir, yani en güzel isimler. Allah’tan başka bir varlığa güzel isimler...