Özgürlük Şehitleri

Sevdalısı Olduğu Toprağı.

Kod Adı: Sema Amed Adı Soyadı: Leyla Gündoğdu Doğum Tarihi Ve Yeri: 1984-Amed Ana Adı: Meryem Baba Adı: Mehmet emin Katılım Tarihi Ve Yeri: 2004-Amed Kaldığı Alanlar: Kandil, Zagros, Xı...

Hakikat Yolcuları

Değerlendirmeler

Amargi

Ekolojinin Kadın İle Bağı.

“Ekolojik Devrim, insanın doğayla çelişkisini çözmektir.” Önder Apo Ekoloji; toplum ile doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Bu açıdan klasik olarak belirtildiği gi...

Araştırma-İnceleme

Kadın Kurtuluş İdeolojisi.

Kadın özgürlüğüne dayalı toplumsal kurtuluş ideolojimizin ilkeleri ve ilklerin özümsenme düzeyi Öncelikle ideolojiyi tanımlayarak başlayalım. İdeoloji kelime kökeni itiba...