Güneşe Yolculuk.

Mezopotamya topraklarında tanrıçaların taht kurduğu Zagros, Toros zirvelerinde bir direniş destanı yazılıyor yeniden. Güneşin çıkışıyla buğdayın filizlenişi ...