Demokratik Komünal Ekonomi Ve Kadın.

Ekonomi, kelime anlamı Yunanca  ‘aile yasası’ olarak tanımlanır. Toplamında ailenin maddi geçim kurallarını, çevresini, malzeme ve diğer materyallerini ifade etmektedir. Toplum kolekti ...

Ekolojinin Kadın İle Bağı.

“Ekolojik Devrim, insanın doğayla çelişkisini çözmektir.” Önder Apo Ekoloji; toplum ile doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Bu açıdan klasik olarak belirtildiği gi ...

Kadın; Bilim Ve Bilgi.

Ne zaman bilgi ve bilim kadının elinden alındı? O zaman iktidarla buluştu. Doğasında bulunan merak ve öğrenme isteği, insanı hep bir arayışa ve güçlü gözlemleme sü ...

Kadın Kırımı ( Femicide).

Kadın kırımına sıradan tedbirlerle ya da tanımlamalarla yaklaşmak sorunun yüzeysel olarak ele alınmasını beraberinde getirir.  Daha derinlikli ve köklü olarak ele almak esas olandı ...