Şehîdên Azadiyê

RÊWIYÊN HEQÎQETÊ

Nirxandin

PKK’ e Ji Bo Hemû Mirovan Bûye Hêvî.

Her tevgera ku radibe, li ser bingehê mirasekî radibe. Tevgerên Kurdan jî di dîrokê de çi bi riya eşiran, çi ji bi riya kesayetan û rêxistinên weke Şêx-Seid, Seyid Riza, K...

Lêkolîn