Halkımıza Ve Kamuoyuna.

Yüzyıldır Kürdistan’ı yakıp yıkan sömürgeci Türk devletini tarihi yenilgiye uğratmanın ve Kürdistanı özgürleştirmenin eşiğindeyken KDP’nin, Kür ...