Özel Savaş-9.

3-Bilimcilik; Bilim, hakikatin peşinden giderse yaşama hizmet eder. Nasıl ki anlam hakikatin potansiyeli ise, bilim de doğru anlamı geliştirmek ve bulmak zorundadır. Yoksa egemenlerin elinde bir oyuncağa dön&uu ...

Özel Savaş-8.

2–Milliyetçilik; Önderliğimiz“Zorun yönetimdeki etkisi anlıktır. Bu nedenle ideoloji devreye girmek durumundadır”demektedir. Bu tanım, ulus-devlet icadı olan milliyetçilik ideolojisi ...

Özel Savaş-7.

1–Dincilik;            Önderliğimiz; “İnsan metafiziksiz yapamaz. Kültür-sanat, müzik, ahlak vb. metafiziktir. Burada önemli olan güzel ve yararl ...

Özel Savaş-6.

B- Özel savaşta ideolojik silahlar: dincilik, milliyetçilik, bilimcilik ve cinsiyetçilik 15.yy’dan bu yana devlet yeni bir döneme girer. Kapitalizm çağı başlamıştır. Merkezi uygarl ...

Özel Savaş-5.

Özel savaşın araçları Özel savaş, örgütlülüğünü gizli veya açık araçlar üzerinden yürütmektedir. Amacı, toplumu ve halkı yönetmek ve y ...

Özel Savaş-4.

C- Özel savaşın pratikleşme düzeyi Kapitalist modernite tarafından sisteme kavuşturulan özel savaş, 19 yy’dan bu yana kurumsallaşan uygulamalar olarak halklara, emekçilere ve kadınlara ka ...

Özel Savaş-3.

A-savaş nedir? Merkezi hegemonik yapılanma olarak ifade ettiğimiz sınıflaşma, kentleşme ve devletleşme olan uygarlık, iktidar ve güç biriktirme yöntemlerini tarihsel gelişim içinde ...