3)İslamiyet: Kadın.

Muhammed için dile getirilebilecek diğer hususlara yönelik ise İslam’ın kurallarına yani şartlarına bakmak gerekir. İslam’ın şartlarından başlıca olanı şehadet e ...

3)İslamiyet: Ümmet.

İslamiyet’te aynı zamanda Allah’a 99 sıfat yüklemektedir. Bu 99 sıfata İslam dininde Esma-ül Hüsna denilir, yani en güzel isimler. Allah’tan başka bir varlığa güzel isimler ...

3)İslamiyet.

Üçüncü büyük tek tanrılı din İslamiyet’tir. İslamiyet kelime anlamı olarak barış, selam ve esas olarak da teslimiyet anlamlarına gelmektedir. Müslüman ise teslim olan ...

2)Hristiyanlık.

İkinci en büyük tek tanrılı din Hristiyanlıktır. Günümüzde dünya genelinde 2,5 milyara yakın insanın bağlı olduğu dindir. Hristiyan kelimesi, Mesih kelimesinin Yunanca kar# ...

1)Musevilik.

Musevi veya diğer bir isimle Yahudiliğin peygamberi olan Hz. Musa tahminen M.Ö. 1250’lerde yaşar. İbrahimi geleneğin takipçisi olarak tek tanrılı ilk dini geliştiren peygamberdir. İbrahim&rsqu ...