Özgür İrade, Özgür Düşünce.

Evrenin var oluş dili, belki de kendini özgür kılmaktır. İçinde yaşadığımız evrene bakmak, onu hissetmek ve onu düşünmek, belki de anlamak ve anlamlandırmak için bir ...

Feminizm Ve Çoğul Kimlik Arayışı-4.

Feminizmin 1980’li yıllardan itibaren giderek sokaktan, eylemden, kadından ve toplumdan uzaklaşarak, akademik zeminlere çekilmesi de bu süreci etkiler. Devlet denetimine giren, iktidar zeminlerinden nemalanan feminist e ...