3)İslamiyet: Kadın.

Muhammed için dile getirilebilecek diğer hususlara yönelik ise İslam’ın kurallarına yani şartlarına bakmak gerekir. İslam’ın şartlarından başlıca olanı şehadet e ...

Devrimci Halk Savaşı.

Her şeyden önce Devrimci Halk Savaşını doğru tanımlamaya ve anlamaya çalışmak önemli olmaktadır. Tarihin en eski direnişçi halkı olarak halen Kürt halkının kendi ...

Basına Ve Kamuoyuna.

Kadın özgürlük mücadelemizin seçkin öncü militanı, büyük devrimci, hakikat savaşçısı, “Bir Lokma, Bir Hırka” felsefesinin sembolü, Dersim’in isyanc& ...

3)İslamiyet: Ümmet.

İslamiyet’te aynı zamanda Allah’a 99 sıfat yüklemektedir. Bu 99 sıfata İslam dininde Esma-ül Hüsna denilir, yani en güzel isimler. Allah’tan başka bir varlığa güzel isimler ...