Hêza Rastîya Ziman.

Ji Pênûsa Gêrîla Eger em ê ser dema Mezolîtîk û Neolîtîk pêk ve weke dîroka civakbuyîna mirov bi dest bigrin, hema hema diçe nêzî dîroka B.Z. 15.000-12. ...