Komplo û Komplogerî

Komplo û komplogerî ji destpêka dîroka şaristaniyê heyanî şaristaniya kapîtalîst, di destê desthilatdariyê de weke amûrekî ya domdarîkirina desthilatdariya xwe hatiye ...