Vejînekî Nu.

Li gundê Amara wê rojê jî tav hildihat. Dayîka Ûweyş wê rojê yê mizgînî bide gundê mirovahiyê. Ew zayîna ku ji bo pêşeroja mirovahiyê diyarker dibe, ...