Asta Pratîkkirina Şerê Taybet.

Li Hemberî Metodên Hatine Rûpeşkirin Ê Serweriya Zilam, Sekna Jina Azad Şerê taybet a ku ji hêla modernîteya kapîtalîst ve hatiye pergalkirin, ji sedsala 19.heya niha sepandinên hatine ...