2)Hristiyanlık

İkinci en büyük tek tanrılı din Hristiyanlıktır. Günümüzde dünya genelinde 2,5 milyara yakın insanın bağlı olduğu dindir. Hristiyan kelimesi, Mesih kelimesinin Yunanca kar# ...

1)Musevilik

Musevi veya diğer bir isimle Yahudiliğin peygamberi olan Hz. Musa tahminen M.Ö. 1250’lerde yaşar. İbrahimi geleneğin takipçisi olarak tek tanrılı ilk dini geliştiren peygamberdir. İbrahim&rsqu ...