Çawa Bijîn.

Vaye roman, hinekê jî hewldana di navbera vê dualîteyê de rave dike… Ya ku em dixwazin di vê qadê de bidin pêşxistin, di bingeh de pêşnûmeya romaneke şoreşgerî ye ...