Zilan Anlamı Yaratan Oluşturan Kimliktir

0Shares

Devrimin Sırrı Anlamlı Yaşamı Doğuran Zafer Tanrıçasında, Zilan Kimliğinde…
Bir insan, bir kadın bile bile ölüme doğru koşar adım, keskin bir kararlılık ve mutlaka kazanma iradesiyle gider iken, neden ısrarla “ANLAMLI BİR YAŞAMIN VE BÜYÜK BİR EYLEMİN SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM” der?

Kürdistan’da anlam nedir? Anlamın eylemle nasıl bir ilişkisi vardır? Neden anlamlı bir yaşam ve neden büyük bir eylem? 30 Haziran’da gerçekleştirdiği büyük eylemle Kürdistan’da zaferle tanrıçalığı buluşturan Zilan duruşu nasıl bir duruş, kimliği nasıl bir kimliktir?

Her kimlik, kendi zamanına kattığı anlamla bir kimliktir. Zilan (Zeynep Kınacı) arkadaş da 1996 30 Haziran’ında gerçekleştirdiği eylemi ile Kürt halkına, Kürt kadınına, Ortadoğu halkları ve kadınlarına çok büyük bir anlam katmıştır. Tarihin derinliklerine gömülmüş olan tanrıça kültürünün, büyük bir anlam arayışı ile tarih sahnesine görkemli çıkışı söz konusudur. Tarihin bugünde, bugünün tarihte gizli olduğu gerçeğini en iyi ve ustalıklı anlatanlardandır Zilan arkadaş. Dünün tanrıçası bugünün direniş ve soy damarı olarak zafer ruhu ve bilinci ile bugüne anlam katmış, dünü bugünle bugünü dünle yoğurmuş, soylu özgürlük duruşunu sergilemiştir.

Mektuplarında dile gelen ısrarlı anlam arayışı, insanı cezbeden ve kendine büyük bir kuvvetle çeken anlam yaratma çabası, her şeyden önce bu tarih-bugün buluşmasının O’nun kişiliğinde dorukta yaşanmasındandır. Zilan kimliği sadece anlam arayan değildir, anlamı yaratan, oluşturan kimliktir. Bizlere şu doğruyu anlatır: Anlam büyük bir emekle, bilinçle, fedakarlıkla, aşkla yaratılır. Bu nedenle anlamlı bir yaşama sahip olmak için büyük bir eyleme sahip olmak gerekir. Özellikle de Kürdistan’da anlam yaratma mücadelesi eylem demektir, mücadele demektir, örgüt demektir. Zilan çizgisi en çok da bu gerçeği anlatır. Zilan faşizm karşısında direniş damarıdır, soy damarıdır, zafer emridir.

Günümüz Kürdistanında, Türkiyesinde ve Ortadoğusunda en çok ihtiyacımız olan, Zilan ruhu ile Zilan bilinci ile mücadele etmek ve zafere yürümektir; özgürlüğe cesaret ederek, yepyeni anlamlar yaratmaya cesaret ederek, faşizme ve soykırımcı güçlere karşı Zilanca bir anlamla örgütlenmek ve mücadele etmektir. Tarihin en soysuz, en ahlaksız ve derinleşmiş faşist ve soykırım politikaları her an, her gün uygulanıyor. Bunlara karşı ürkek, pasif yanıtlar, bu faşist güçleri daha da cesaretlendiriyor. Bu faşist soykırım politikalarına maruz kalanlar, Kürtler, Türkiyeli halklar, demokratlar, kadınlar, gençler ne kadar cesurca örgütlenip mücadele etseler, bu karanlık güçler o kadar ürkecek ve yenileceklerdir. Hiçbir anlamı kalmamış, varlığı toplumun varlığına düşman olan bu Erdoğan-Bahçeli iktidarına karşı, her türden faşist saldırılara karşı, bize lazım olan çok temel bir ilke, Zilanca direnmek ve savaşmaktır. Evet, Zilanca yaşamak, Zilanca örgütlenmek, Zilanca direnmek, Zilanca mücadele etmek, bu hiçbir sınırı olmayan faşist sistemi yenmenin temel ilkesidir.

Zilanca direnmek ve mücadele etmek, her şeyden önce bu soykırımcı sistemden kopuşu gerçekleştirmektir. Soykırımcı sistemin karşısında soylu özgürlük sistemini inşa etmek, ancak bu geri faşist sistemden güçlü bir kopuşla mümkün olabilir. İşte Zilan arkadaşın ısrarla bahsettiği anlamlı yaşamın rengi, soykırımdan kopuşla açığa çıkacaktır. Zilanca kopuş, özgür yaşamın anlamlı rengini açığa çıkaran eylemdir. O’nun bu yöntemi bizler açısından da, mücadele yöntemlerimizi zenginleştirmek ve yaygınlaştırmak açısından da çok belirleyicidir. Sistem içi bir devrimcilikle bu soykırım gerçekliği aşılamaz, esas olan bu soysuzluğu, yozluğu, anlam yitimini yaratan sistemden kopma gücünü ve cesaretini göstermektir.

Kopmak başta gelen bir ilke iken, özgürlüğe aşk düzeyinde yaşanan tutku, devrim mücadelemizin kutsal değerlerine Reber APO’ya, şehitlerimize ve halka bağlılık, derin politik bilinç ve öngörü, Parti-örgüt kimliğini sahiplenme, tarihi bugüne akıtan bir soy-direniş damarı olma Zilan yoldaşın karakteristik özellikleridir. Yine gerilla tarzını en planlı ve disiplinli bir biçimde uygulama da karakteristik bir özelliğidir. Mütevazilik, özeleştirel bir kişilik yapısı, fedakarlık gibi devrimci komünal değerler de O’nun kimliğinin temel yönleridir. İşte tüm bunların bütünlüğü Zilan gerçekliğini yaratıyor, Zilan’ın zafer tanrıçası kimliğini yaratıyor.

Faşist soykırımcı Erdoğan-Bahçeli iktidarına ve sistemine karşı devrimci mücadeleyi, Zilan çizgisinin cesur, atak, bilinçli, öngörülü, özgürlük aşkıyla dolu ruhuyla vererek yükseltmeliyiz. “Yaşam iddiam çok büyük, anlamlı bir yaşamın ve büyük bir eylemin sahibi olmak istiyorum. Yaşamı ve insanları çok sevdiğim için bu eylemi gerçekleştirmek istiyorum.” diyen Zilan yoldaşın büyük iddiası ile, anlamlı yaşamı ve büyük eylemi yaratma hedefi ile devrimci sorumluluklar sahiplenilmeli ve Zilan çizgisiyle bu yılı Mutlaka Kazanmalıyız.

Çiğdem Doğu

Attachment