Önder Apo’nun Doğuşu Yaşam Kaynağımızdır

0Shares

Önder Apo’nun 4 Nisan doğum yıldönümünü başta Önderliğimize, kadınlara, Kürt halkına ve tüm insanlığa, özgürlük uğruna mücadele verenlere kutlu olsun. Biz 4 Nisan’ı özgür yaşamın anlamıyla, özgür kadın özgür toplumdur başarısının heyecanıyla ve Önder Apo’nun doğuşunun özgür insanın, özgür bir insanlığın yeniden doğuşu olduğuna olan inancımızla karşılıyoruz.

Önder Apo, kendi Kürtlerini inşa etmek ve kendine göre olan Kürtleri yaratmak isteyen iktidar sistemine karşı özgür Kürdün duruşunu yarattı. Önder Apo’nun doğuşu, bu aşağıya doğru gidişi durdurmak ve hakikat yürüyüşüne ulaşmak demektir. Bu anlamda 4 Nisan sadece bir kişinin değil, bir halkın ve milyonların doğuşudur. Özellikle de Kürt halkının doğuşudur. 4 Nisan, Kürt halkının yıkıma, soykırıma ve işgale karşı özgürlük çağrısıdır. Sadece bir doğumu temsil etmiyor, tüm ezilenlerin yeniden doğuşunu temsil ediyordu. Aynı zamanda özgür kadının, özgür toplumun, özgür insan doğuşudur.

4 Nisan insanlıktan çalınan özüne dönüşe vesile oluyor. Bu değişimin ve dönüşümün en büyük gücü haline geliyor. Önder Apo, savunmalarıyla bu değişim ve dönüşüm gücünü tüm insanlığa armağan etmiştir. Bugün dünyanın her yerinde Kürt halkı ve Kürt halkının dostları, yaşamın örgütlenmesi ve mücadelesi düzeyinde bu armağana sahip çıkıyor.

Kürt halkı günümüzde çok önemli sonuçlar ve büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarılar en çok kadınların örgütlenme ve bilgelik düzeyinde açıkça görülmektedir. Kadına yönelik baskı ve şiddet toplum üzerinde de gelişmiştir. Bu olguya karşı kadınların ayağa kalkışı ve özgürlük çağrıları aynı zamanda Kürt halkının da yükselişi, ayağa kalkışı anlamına geliyor. Önder Apo kadınları özgürlükle tanıştırdı. Kadını tarihiyle ve kimliğiyle tanıştırdı.

Her insanın bir doğuşu olduğu bilinmektedir. Bu biyolojik bir gerçekliktir. Fakat fikirlerin doğuşu her zaman gerçekleşmez. Çünkü bu tür büyük doğuşlar en zor ve zahmetli olanlardır. Bunun gelişmesi  büyük hedef ve emek istiyor. Bilindiği gibi devletin zihniyeti, medeniyet adı altında Ortadoğu’nun tüm zenginliklerini ve insan zenginliğini kendi egemenliğinin etkisine koymak istiyor. Binlerce yıldır bu işgalin ve sömürünün etkisi devam etmektedir. Bu kültür ve yaratımlarını sanki kendisininmiş gibi alıp kullanmaktadır. İnsanların yaratımlarını kendilerine karşı kullandı.

Önderliğimizin doğuşu tüm bu yaklaşımların, anlayışların ve kavramların sonunu getirdi, kendi kaynaklarıyla yeni bir hayat yaratmıştır. Önderliğimizin doğuşu sıradan bir doğuş olmayı aşmıştır. Her bakımdan farkını ortaya koymuştur. Önderliğimiz kadınların meta olmaktan çıkması, örgütlenmesi ve bilgili olması için en büyük emeği sergilemiştir. Özgürlük kadınlar için vazgeçilmez bir hakikate dönüştü. Kadın özgürlüğü mücadelenin bugünkü düzeyiyle de ortaya çıkmıştır. Bugün Ortadoğu ve Kürt kadınları için çok önemli elle almaktadır.

5 bin yıllık uygar sistem ve bu vahşi kapitalist sistemin sonucunda tüm dünya insanları büyük bir işgal altına girmiştir. İnsanlığa dönük bu işgal sonucunda doğa ve çevre büyük katliamlara mahruz kalmıştır.  Eşitlik ve özgürlük adına tüm toplumsal değerlerin yıkımı hedeflenmiş. Tarihin hiçbir döneminde toplum bu kadar savunmasız bırakılmamıştır. Özellikle kadınlar bu sistemin tüm uygulamalarına mahruz kalmaktadır. Önder Apo’nun ortaya çıkışıyla birlikte bu lanetli sistem ve eylemleri tahlil edilmiş, çözümleri ortaya çıkarılmış ve kadınların umutları yanıt bulmuştur. Bu aynı zamanda erkek egemenlik sistemine karşı özgür bir yaşamın doğuşu anlamına da geliyor. Tüm insanlık dışı ve doğa düşmanı uygulamalarına karşı Önderliğin özgür yaşam felsefesiyle bu yaşam yeniden kadının özgürlüğü yolunda başlamıştır. Kadınlarla başlayan ve erkek egemen sistem tarafından yok edilen hakikat yeniden gün yüzüne çıktı. Önder Apo, kadın özgürlüğünü toplum özgürlüğünün merkezine yerleştirdi, ona göre değerlendirdi ve toplumsal çözüm-hayat felsefesini formüle etti. Tekrardan  Önder Apo, İmralı sürecinde komplocu zihniyete karşı demokratik-ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum modelini yarattı. Halkın iradesine göre politik ve ahlaki toplumun gerçeği ortaya çıkardı ve tek taraflı erkek iradesine karşı özgür kadının iradesini ortaya çıkardı.

Biz Kürdistan kadın özgürlük hareketinin kadınları olarak Önder Apo’nun doğuşunu yaşamımızın kaynağı olarak görüyoruz. Ancak Önder Apo’nun halen İmralı cezaevinde olması nedeniyle bu duruma her zamankinden daha fazla öfkeliyiz ve Önder Apo’nun mutlak fiziki özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar soluksuz mücadele etme kararlığındayız. Kadın özgürlük partisi PAJK olarak 2024 yılında Önderliğimizin fiziki özgürlüğü için mücadeleyi güçlendirerek sürdüreceğiz. Biz de buna göre rolümüzü netleştirdik. Önderliğimize uygulanan insanlık dışı muameleye karşı  bu 4 Nisan’da geçen yıllara göre daha çok ağaç dikelim. Önderimizin özgürlüğü için 4 Nisan’da tarihe damgamızı vurmalıyız. Biz kadınlar 8 Mart ve Newroz’da en büyük duruş ve kutlamalarımızla Önderliğimize sahip çıktık. Bu 4 Nisan’da da ağaç dikerek doğayı Önderliğimize yakınlaştıracağız. Bu, ekoloji boyutunda bilinçlenme ve derinleşmeyi de beraberinde getirecektir. Önderliğimizin yeşil ağaç görmemesi için ağaçlar kesildi. Biz de Önderliğimiz için her yeri yeşil ağaçlarla süsleyeceğiz. Bu isyan ve direniş günlerinde biz Kürt kadınları olarak sıcak bir ruhla Önderliğimize her yerde sahip çıkalım ve bu günleri kutlamalıyız.

Ayrıca Önder Apo tüm yaşamını kadınların özgürlüğü, Kürt halkının ve insanlığın özgürlüğü için örgütleyerek adadı. Bunu başarmak için  inancı ve umudu yeniden canlandırmak için dünyada örneği olmayan bir mücadele ve direniş geliştirip sergilemiştir. Önderliğimiz, ağır tecrit altında İmralı Cezaevi’nde 25 yıldır kadın-toplum ve insanlık özgürlüğü için tarihi direnişini sürdürüyor. Önder Apo’nun tarihi ve eşsiz direnişinin yanında Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünden kadınlar, gençler, Kürt halkı ve dostları sorumludur. 8 Mart ve Newroz’da öne, çıkan mücadelenin tutumu ve ruhu bizzat Önderliğin fiziki özgürlüğünü sağlama kararlılığıydı. Biz o inançtayız ki bundan sonra da mücadele aynı ruhla yürütülecektir. Nasıl ki özgürlük gerillaları mücadele ateşini halkla yükselttiği gibi, kadınların öncülüğünde de zafere ulaşacağı kesindir.

Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi olarak bir daha belirtiyoruz ki bu zorlu mücadele yılında Önderliğimizin  fiziki özgürlüğü temel hedefimizdir. Bu düşünce ve inançla Önder Apo’nun doğum gününü kadınlara, Kürt halkına ve halkımızın dostlarına kutluyoruz.

PAJK Koordinasyonu

Attachment