Önder Apo’nun Doğum Günü Özgür Halkların Doğum Günüdür

0Shares

Biz, 4 Nisan Önder Apo’nun 73. Doğum gününü başta Önderliğimize, Kürt halkına, Kürt kadınına ve gençliğine ve tüm insanlığa kutlu olsun diyoruz. 4 Nisan, Kürt halkının yeniden doğuş ve yeniden var olmanın müjdelendiği gündür, özgür yaşamın yaratıldığı ve Kürt kadının yeniden kendi hakikatine ulaştığı gündür.

Önder Apo’nun doğuşu Kürt halkının ve Kürt kadının tarihinde büyük bir hakikat ve anlama sahiptir. Çünkü Kürt halkı Önder Apo’nun doğuşunu kendi doğuşu olarak görüyor. Köleci yaşam ve kimliksizliğin sona erdiği gün olarak ele alıyor. Önderliğin doğuşu Kürdistan da toplumsal, kültürel, bilimsel, felsefik ve tarih tanımlamasının başlangıcı oldu. Bu başlangıç Önderliğin özgürlük yürüyüşüyle birlikte Kürt halkının, Ortadoğu ve özgürlükçü insanlığın Rönesans’ına dönüştü.

Önder Apo çıkış yaptığında Kürt halkının varlığı yok olma sınırlarında seyrediyordu. Kürdistan da işgalci ve soykırımcı siyaset hakim ve tehlikeli bir hal almıştı. Başta Türk devleti olmak üzere Kürdistan da işgalciliği gerçekleştiren devletler Kürt halkını insan ve toplum olarak saymıyorlardı. Önder Apo’nun önderliğinde başlayan özgürlük mücadelesi bu ezberleri bozmuş, işgalci ve soykırımcı devletlerin zihniyetlerine büyük bir darbe vurmuştur. Kürt halkı, kadını ve gençliğinin beyin ve yüreğinde umut, inanç ve özgür yaşamın tohumlarını ekmiştir. Önder  Apo daha 7 yaşında iken cinsiyetçilik ve toplumsal gericiliğe karşı büyük bir savaş açıyor. Daha küçük yaşlarda iken özgür ve eşit bir yaşam için, toplumun demokratik bir zihniyete sahip olması ve bireyin sosyalistleşmesi için baş kaldırıyor ve hiçbir zaman çocukluk hayal ve arayışlarından geri adım atmıyor ve tarihte çocukluk hayallerine ihanet etmeyen olarak tanınıyor.

Kürt halkının doğuşu Önder Apo ile başlıyor, ki bugün Kürt halkı Kürt kadının öncülüğünde ezilen  dünya insanlığına öncülük yapmakta ve dünya halkları içerisinde onurlu bir yere sahiptir. Özgür yaşam ve özgür eş yaşam projesi dünya halkları, özellikle kadınlar açısından çekim merkezi haline gelmiştir.  Önder Apo’nun doğuşuyla birlikte Kürdistan da ölüm felsefesinden yaşam yaratıldı, bugün köklü bir kültür gibi yaşanmakta ve yaşatılıyor. Önder Apo’nun fikirleri ne kadar halklar arasında yayılırsa, Kürdistan’daki gelişmelerin etkileri de daha fazla görünür hale geliyor. Bu gelişmeler de herkesten daha fazla kadınlar üzerinde büyük etki yapıyor. Çünkü kadınlar özgürlüklerini Önder Apo’nun fikirlerinde görüyor. Bunun için bugün sadece Kürt kadınları değil, Ortadoğu ve dünya kadınları da Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü talep ediyorlar. Önder Apo’nun fikirleri etrafında bir araya gelme kadın ve insanlıkta büyük umuda yol açıyor. Hegemon güçler, Önder Apo’nun fikirlerini ataerkil ve iktidarcı sistemleri için büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Bu büyük etkiyi kırmak için de kadın şahsında savaş, öldürme, talan ve tecavüz kültürü ile toplumsal değerlere ve tarihine saldırıyor.

Önder Apo tüm yaşamını Kürt halkının, kadınının ve insanlığın özgürlüğü için örgütlemiştir. Bu mücadeleyi başarmak, inanç ve umudu yeniden yeşertmek için de dünya da eşine rastlanmayan bir direniş içerisine girmiştir. Önderliğimiz kadın, toplum ve insanlığın özgürlüğü için 24 yıldır İmralı da ağır tecrit ve işkence altında tarihi bir direniş sergilemektedir. Kadınlar, gençler, Kürt halkı ve dostları Önder Apo’nun bu eşsiz ve tarihi direnişi karşısında kendilerini Önder Apo’ya karşı borçlu hissediyorlar. 8 Mart ve Newroz da öne çıkan mücadele ruhu ve kararlılığı, Önderliği özgürleştirme kararlılığı idi, yine işgalci ve soykırımcı siyasete karşı mücadele ısrarı direniş ve mücadeleyi zaferle taçlandırma kararlılığı idi. Biz inanıyoruz ki bundan sonra yürütülecek mücadele de aynı ruhla sürdürülecektir. Nasıl ki özgürlük gerillası halkla birlikte mücadele ateşini yükseltti, kadın öncülüğünde de zaferi garantileyecek.

Biz bu temelde Kürdistan Özgür Kadın Partisi olarak, Önder Apo’nun Apocu hareket içerisindeki 50. Yıl doğuşunu tarihi anlamda derin yaşıyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Önderliğimizin fiziki özgürlüğü öncelikli amacımızdır. Bu vesileyle Önder Apo’nun doğuşu halkımıza kadın, genç ve halkımızın dostlarına kutlu olsun.

PAJK Koordinasyonu

 

Attachment