Direnişçi, Demokratik Kamuoyuna Ve Basına

0Shares

PKK’nin 43’üncü kuruluş yıldönümünde özgürlük çizgisinin sayfalarına yeni kahramanlık destanlarının yazıldığı bir dönemin içinden geçmekteyiz. Önderliğimizin özgürlüğü için başlatılan, dört parça Kürdistan ve Avrupa’da halkımızın sahiplendiği “Tecride, İşgale, Faşizme son: Özgürlüğü Sağlama Zamanıdır” hamlesi güçlü bir kararlılıkla devam ediyor. KJK-KCK’nin başlattığı özgürlük hamlesi şimdiden büyük bir toplumsal destek bulmuş ve Kürt halkının, dostlarının yoğun katılımına yol açmıştır. Bu hamleye zindandaki PKK-PAJKlı yoldaşlarımız da açlık grevi eylemi ile katılım göstermiştir. Dışarda-içerde, dağda, şehirde gelişen özgürlük eylemleri Önderliğimizin, kadınların, Kürt halkının özgürlüğünü ve faşizmin ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Faşizm ve katliamcı, soykırımcı güçler kendi karanlıklarında ve halkımızın mücadelesiyle yok olacaklardır.

Çağımız paradigmasal bir savaşa sahne olmaktadır. Paradigmasal savaşın bir yanında ataerkil hegemonya diğer yanında ise demokratik ekolojik kadın özgürlük çizgisi vardır. Yükselen kadın mücadelesinin ve halkların özgürlük alternatiflerinin önünü almak isteyen kapitalist sistemin geliştirdiği bu savaş aynı zamanda büyük bir ideolojik savaştır. Yüzyıllardır tüm darbelere, ezilmelere, göçertmeye, imhalara, baskı ve zulme karşı kapitalizmin zapt edemediği, taze, verimli özgürlük sahası olan, direnen yurdumuz ve Ortadoğu coğrafyamıza karşı sorumluluklarımız her zamankinden daha yakıcı biçimde bizi beklemektedir.

Kürdistan ve Ortadoğu halklarının başına bela olan faşizm ve diktatörlük bu coğrafyanın bir kaderi değildir. Bugün faşizmin geldiği aşama sadece Türkiye halklarını, Kürt halkını tehdit etmiyor. Faşist Erdoğan hükümeti, Kürdistan ve Türkiye halkları başta olmak üzere Ortadoğu’daki her türlü demokratik, barışçıl çözümün ve çabanın gelişmesinin önünde engeldir. Bu amaçla DAİŞ çeteleriyle, ROJ peşmergesi dedikleri kontra gücüyle ve bizzat kendi askeri gücüyle her yere katliam, savaş, yıkım yaymaktadırlar. Yine Afrin başta olmak üzere işgal ettikleri her yerde kadınları kaçırma, tecavüz, işkence, katliam ve vahşi saldırı politikasıyla tüm kadınlar için en büyük tehlike ve düşmandırlar. Faşist Erdoğan diktatörlüğünün askeri, siyasi, diplomatik saldırılarını ısrarla sadece PKK sorunu olarak göstermeye çalışan AKP-MHP rejimi ve KDP, bu faşizmin üstünü örtmeye çalışmaktadır. Tüm dünya ve Kürdistan halkları bilmektedir ki PKK tüm kadınların ve halkların demokratik, özgür geleceğini savunmaktadır. Önderliğimiz bunu temsil ettiği için İmralı tecrit sistemi derinleştirilmiştir. Bu gerçeği gören ve anlayan herkes KJK ve KCK’nin başlattığı özgürlük hamlesine katılmaktadır. Bu son derece onurlu, değerli bir mücadele tutumu ve duruşudur. Zindanlardaki PAJK’lı ve PKK’li yoldaşlarımızın, yine Kürdistanlı-Türkiyeli siyasetçilerin de dönüşümlü açlık greviyle katılmaları oldukça anlamlı ve değerlidir. Zindan gerçeğini büyük direniş alanlarına dönüştüren yoldaşlarımızı bu direnişin ruhuyla selamlıyoruz. ÖNDER APO etrafında Kürdistan, Ortadoğu ve yurt dışında yükselen direnişe zindanlardan yükseltilen ses mutlaka başarıyı getirecektir.

Başta gerilla güçlerimiz olmak üzere, Şengal’den, Rojava’ya, Başur’a, Bakur’a, Avrupa’ya kadar tüm alanlarda Kürt kadınları ve halkı faşizme karşı büyük bir direniş içindedir. Gare’de, Haftanin’de ihanet ve faşizme karşı sergilenen direniş, insanlık onurunu savunma ve özgürlüğü sağlama direnişidir. Bu sadece gerillanın kendisini savunma direnişi değildir. Gerilla güçleri, hareketimizin öncülük ettiği kadın özgürlük mücadelesi tüm kadınların ve halkların ortak, aydınlık geleceğini temsil etmektedir. Bu anlamda KDP’nin içine girdiği tarihi ihanetten, faşist Erdoğan rejimini güçlendirmekten ve Güney başta olmak üzere tüm Kürtlerin geleceğini tehlikeye atmaktan, sömürgeciliğe yeni alan açan bu tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir. Herkes bu tarihi süreçte sorumlu davranmalı ve Kürt halkının özgür geleceği için mücadeleyi yükseltmelidir. Kürdistanlı kadınları ve gençleri bu kritik süreçte faşizme, ihanete geçit vermeyecek tarzda eylemlerini süreklileştirerek sürece, hamleye öncülük etmeye çağırıyoruz.

Haftanin’den, Serhat’a tüm Kürdistan’da yürüyen eşsiz direnişin, Kürdistan’ı işgalcilere zindan eden kahraman şehitlerimizin oluşturduğu özgürlük çizgisi temelinde ve bize bıraktıkları direniş ruhuyla mücadeleyi zaferle taçlandırma sözümüzü yineliyoruz.

PAJK Koordinasyonu