Bir Türküdür Beritan Ezgisi Dilden Dile Dolaşan

0Shares

Ekim ayı mücadelemiz açısında oldukça önemlidir. Ekim ayı da tüm diğer aylarda olduğu gibi mücadele tarihimizde önemli izler bırakan ve tarihten hiç silinmeyecek bir sayfadır. Adına anlam veren, misyon yükleyen ve dönüp baktığımızda Apoculuğu ve onun ruhunu, özünü yaşamlarında benimseyen, bunu pratiklerinde eylemlilikleriyle kanıtlayan ve adlarını tarihin altın sayfalarına yazdıran şehitlerimiz…

25 Ekim dendiğin de ise direnişindeki heybeti ile özgürlüğü arayan bir aşk işçisi olan Beritan yoldaş gelir aklımıza.

Öyle bir tarih gerçekliği ile karşı karşıyayız ki, bu tarihi gelişimde ihanet ve direniş hep iç içedir. PKK tarihinde de özgürlük mücadelesi boyunca büyük kahramanlıklar yaratılmış ve çok güçlü direnişler sergilenmiştir. İnancı uğruna bildiğine inanarak ve gerekliliklerine göre inançlarını derinleştirerek yaşayanlar vardır. Apocu ideolojiye sonsuz inançla ve bağlılıkla mücadeleye çıkarsız ve hesapsız bir katılım sergilenmiştir. Önderliğimizin de dile getirdiği gibi  “ Bilinç sadece olup biteni bilme değildir, nasıl yapılacağını da bilmektir. İnanç ise bildiğine inanmak ve gereklerini yapmaktır.”

Beritan arkadaş, önderliğimizin yaratmış olduğu öğretiye bağlıdır ve bu bağlılığını yaşamın her alanında yansıtmıştır. İhanet ve direnişin dayatıldığı süreçlerde, Beritan arkadaş ihanetçi ve işbirlikçiliğe karşı vermiş olduğu direniş ve kahramanlık eyleminde, temelde erkek egemenlikli sisteme karşı, özgürlük mücadelemize dayatılan tüm baskı ve dayatmalara karşı, bir kadın olarak kendi bedenini uçurumdan atarak saldırırları boşa çıkartmıştır. Aslında erkek egemenlikli sistemin kadına karşı dayattığı klasik erkek anlayışını yerle bir ederek bir kadının da ordu saflarında, sisteme karşı örgütlenerek örgütlü bir mücadele verebileceğini kanıtlamıştır. Kadının özgürleşmesi ve irade sahibi olması açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Kadına dayatılan, sistemin verili gerçeğine göre yaşama ve sistem içileşme gerçekliğine karşı, sistemin kendisine sunmuş olduğu her şeyi red ederek sistem içileşmemiş ve onurlu bir direnişi kendisine esas almıştır.

Önderliğimizin geliştirmiş olduğu özgürlük ideolojisi temelinde, her dönem olduğu gibi PKK’nin ilk oluşumundan bu günlere kadar birçok kadın arkadaş özgürlük mücadelesine katılmıştır. Beritan arkadaşta bu arkadaşlardan biridir. Fakat diğer arkadaşlardan Beritan arkadaşı ayıran en temel özelliği, bir kadın olarak eylemi ve kahramanlığıyla tarihe damgasını vurmasıdır. Önderliği en iyi anlayabilen ve en iyi pratikleştirebilen bir yoldaş olmasıdır. Önderliğimizin belirttiği temelde ‘bilinç sadece olup biteni bilme değildir, nasıl yapılacağını da bilmektir.’ Değerlendirmesin de Beritan arkadaşın düşünsel olarak bilinci olduğu kadar ne yapabileceğine de kendisi karar vermesi bu farkı net bir şekilde yansıtmaktadır. Bilinci olduğu kadar bunu harekete geçirebilme, yol ve yöntemini doğru belirleme anlamında doğru bir mesafe kat etmiştir.  Beritan arkadaş Önderliği görmemesine rağmen yaşamda ki radikal duruşu, olay ve olgulara bilinçli yaklaşımı ve sorunları çözümleyici temel de ele alışı Önderlik ideolojisini derinden ve içten kavrayışını yansıtmaktadır. Anladığını ve kavradığını zaman kaybetmeden yaşamsallaştırma arayışı oldukça derindir. İç ve dış gerilikler karşısında ki mücadeleci ve direngen yapısı da bunu net bir şekilde yansıtmaktadır.

Önderliğimizin Beritan çizgisi olarak dile getirdiği Kürt kadınında var olan direngen ve mücadeleci gücün açığa çıkartılarak her türlü gericiliğe karşı kendisini hesapsızca katma ve adama gerçekliğidir. Hesapsızca kendini adamanın adıdır Beritan…

Beritan arkadaşın eylemi ve direnişi kadın ordulaşmasının temellerini oluşturdu. Bu eylem Kürt kadınında özgürlük arayışlarını derinleştirerek, özgürlük saflarına akışını hızlandırdı. Ordulaşan kadın Beritan çizgisi ve ruhuyla önderliğine bağlılığını derinleştirdi.

Ordulaşan ve partileşen kadın hareketimiz Önderliğimizin geliştirmiş olduğu ‘Kadın Kurtuluş İdeolojisi’ temelin dekadın yaşamdır -jin u jiyan-“ denilerek geliştirildi.  Temel olarak şehitlerimizin emekleri ve çabalarıyla yarattıkları değerleri tüm kadınlarla paylaşabilme ve egemen sisteme karşı ideolojik bir bakış açısıyla mücadele verme gerçekliğini yansıtmaktadır. Kadının kendi özüyle bütünleşmesi ve kendisini yeniden yaratmasını esas aldı.

Beritan çizgisi ihanetin ve direnişin iç içe geçtiği bir dönemde yaşam ve ölümün çok net bir şekilde kendisini dayattığı ortamlarda keskin bir şekilde kahramanca direnişin ve tavrın adıdır.

PKK Tarihinde çelişkiler hep iç içe yaşanmıştır. Direniş ve ihanette aynı koşullarda ortaya çıkabilmiştir. Bir ortamda en geri yaşam koşullarıyla bir ihanet kendisini örgütlemek isterken bir yanda da önderliğine sonsuz bağlılığıyla kendisini adayan birçok yoldaş kahramanca direnişler sergilemişlerdir. Bu kesimler partinin ve önderliğimizin gücü karşısında farklı eğilimlerini bizim içimizde örgütlemek istemektedirler. Temelde önderliğimizi ve kurmak istediği yeni yaşamı hedef almaktadırlar. Önderliğimizin kadına yaklaşımı ve kadınla kurduğu yoldaşlığa karşı hep bir saldırı ve kadını küçük düşürücü yaklaşımlar sergilenmektedir. Önderliğimiz ve kadın arasında yıkılamayacak bir birliktenlik kurulmuştur. Sistem bunun farkında olmasına rağmen hep bu noktadan vurmak istemektedir. Hem iç hem dış saldırılar karşısında önderliğimiz aslında kadını bu koşullara hazırlamak istemiştir. Yapılan eğitimler ve tartışmalar kadına güç ve perspektif vermiştir.

Kadın açısından yaşanan tehlikeyi önderliğimiz hissetmiş ve bu konuda birçok uyarı yapmıştır. Her türlü tehlike karşısında Beritan çizgisinin esas alınması gerektiğini belirtti. Neydi bu Beritan çizgisi? Neden ısrarla kadın açısından esas alınması gereken ve uygulanması gereken bir kanun gibidir. Saldırılar çok yönlü ve pervasızca. Her bir taraftan hareketimiz baskı altına alınmak isteniyor. Önderliğimiz esaret altında ve yaşamı tehlikede. Kadın sistem içerisinde bir meta durumunu aşmıyor. Kadına karşı açık bir şekilde saldırı var. Çok yönlü bir donanım ve ideolojik bir mücadele gerekiyor. “Her türlü koşul altında Apocu çizgide ısrar” PKK’liler açısından oldukça önemli.  Beritan çizgisi de Apocu çizgide ısrarın adıdır. Ancak bu çerçeve de bir katılımla iç ve dış saldırılar boşa çıkartıla bilinir.

Önderliğimize karşı yapılan saldırılar başta olmak üzere, her türden gericiliğe, iç ve dış yaklaşımlara karşı geri kadına, geri erkeğe, kendinde ısrara, muhafazakârlığa, liberalizme, orta yolculuğa, dayatılmak istenen sistem içileşmeye kaşı mücadele de taviz vermeden sürdürmeliyiz.

Beritan arkadaş gerçekleştirmiş olduğu eyleminde işbirlikçi ve ihanetçiliğe karşı dur demenin adıydı. Beritan arkadaş kendi pratiği ve eylemliliğiyle her şeye dur dedi. İşte içerisinde yaşadığımız süreçte bu ruh ve inançla her kesin önce kendisindeki geriliklere karşı dur demesiyle birlikte her şeye karşı dur demeyi başlatması gerekecektir. Apocular Beritan çizgisini kendilerine esas aldıkları sürece başaracaklardır. Her türden gericilik kaybedecektir.

Ve Beritan dilden dile yayılan bir türkü olacaktır, ezgisi Kürdistan dağlarında yankılanan.

Her kadın Beritan olacak, yeni doğan her kız çocuğunun adı da Beritan olacaktır…

Rojda Siverek

Attachment