Baharın Özgürlük Kokusu

0Shares

Bahara kadının 8 Mart direniş coşkusuyla başladık. Baharlar yeniden doğuş ve kendini yenileyerek yeni başlangıçlara kucak açmaktır. Her bahar özgürlüğe yürüyen ve inatla mücadele yürüten Kürtler, kadınlar ve diğer halklar büyük umutlar taşıyarak başlarlar. Ve bu coşkuyu Kürt halkın ve Ortadoğu halkların direniş bayramıyla taçlandırarak düşmana inat mücadele bayrağını göklere taşırlar.

Bu mücadele halklar tarihinde hep var ola gelmiştir. Ama bunun örgütlü, bilinçli, gerillasıyla, partisiyle ve halklarla 50 Yıllık özgürlük mücadelemiz olmuştur. Onun için bu isyan değil ve hiçbir isyana da benzemez. Evet, tüm yaşanan tarihi süreçlerden dersler alarak bu dönemlere gelmiştir. Bu hareket tüm halkların özlemi olan özgürlük, ahlaki ve politik toplum özlemine kavuşturmuştur. Bunun adı PKK özgürlük hareketidir. Dayandığı kaynak halk ve toplum, kadın ve gençliktir. Tarihin derinliklerinde nasibini alarak ve ilmek ilmek örerek, direnerek, büyük bedeler vererek gelmiştir.

Halklar ve kadınlar hakikat yolunda yolculuğa başladı mı ve özgürlükten tat almaya başladı mı hiçbir güç onları yolunda ayıramaz veya vaz geçiremez.

Büyük amaçlara odaklanmış yaşamlar küçük şeylere çok fazla takılmazlar, en fazla onunla mücadele eder ve aşmak için örgütlenirler. Özgürlük her zaman temel yaşam kaynağı oldu mu ve kadınlar, gençler öncülük yaptılar mı başarılamayacak hiçbir şey yoktur. İrademize, öz gücümüze ve halklara güvenelim. Bu halk ve halklar faşizmin gerçek yüzünü en son yaşanan deprem felaketinde gördüler. Faşizm son evresini yaşıyor. Buna inanalım. İnanmak özgürlüğün yarısıdır. Özgürlük halkların kendi iradesiyle kazanmasıdır. Kadınların kendi rengi, sesi ve ortak mücadelesidir.

AKP MHP faşizmi yirmi yılı aşkındır tüm faşizm yöntemlerini devreye koyarak kendisince ezecekti, olmasa etkisizleştirecekti. Ama kendisi ezilmekte kurtulamadı. Her türlü özel savaş yöntemlerini, tüm NATO tekniğini de kullanarak iktidarını uzatmak istemektedir. Özgürlük gerillası karşısında, kadınların özgürlük mücadelesi karşısında, gençlerin net ve kararlı adımları karşısında büyük sıkışmayı yaşıyor.

Son bir kez daha seçimlere başvurarak ömrünü uzatmaya çalışıyor.  Ama kadınlar ve halklar bunu çok net gördüler ve yaşadılar. Kuzey Kürdistan halkımız seçimlerde her zamanki gibi bu seferde bu faşizmi yeneceği kesindir. Bu tecrübe ve birikime sahiptir. Şunu biliyoruz ki bu seçim hiçbir seçim süreçlerine benzemiyor. İktidar ömrünü uzatmak ve daha çok katliam, inkârını, soykırımını davam ettirmek için her türlü oyuna başvuracaktır. Bu faşist AKP MHP hükümeti her türlü oyun, hileye provokasyona başvuracaktır. Bu onun karaktersizliğidir. Bizlerde daha çok örgütlü ve uyanık olmalıyız ki onun tüm oyunlarını boşa çıkaralım.

Burada en çok rol oynayacak kadınlar ve gençlerdir. Her yerde aktif ve kendimize güvenerek bu iktidarı tarihe gömmeliyiz. Bizler özgürlük ideolojimizle evrenselleşen JİN JİYAN AZADİ ile sihirli formüllüyle kadınlar dünyayı kurtaracağının ilk adımları ve 21. YY kadın yy olduğunu ispatladık. Yalnız ispatlamadık örgütlülüğümüzle öncülüğe soyunduk. Dağlarda yanan özgürlük ateşi tüm toplumun umut ışığı oldu. Kadının özgürlük mücadelesi tüm dünya kadının ilhamı, umudu ve mirası haline geldi. Bunlar bizlerin sizlerin dayanacağı miras ve tarihidir. Çok güçlü öncülerimiz ve bize yol gösteren militanlara sahibiz. Bizim kazanmaktan başka yapacağımız bir çalışma olamaz.

Anda tarihi, tarihte anı görmek, şimdiyi tarihten, tarihi şimdiden ayrı düşünmemek gerek. Bunun için de tarihsel toplum perspektifinden bakmak, verili olanı bu perspektifle ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir.

Her anı değişim, oluşum ve anlam bulma biçiminde gelişen bu gerçeklik de doğal olarak anlaşılmak, adlandırılmak ve kendisini benimseyenleriyle uyum, bütünlük ve tamamlama ilişkisi içerisine girmek ister. Özü dayatılan yokluğa karşı var olma ve her koşulda kökleri üzerinden yaşam bularak varlığını diğer varlıklarla birlikte özgürce anlamlandırma çabası olan bu kültür arkasına aldığı 40, 50 yıllık mücadele birikimi ile bugün daha geniş bir yayılma imkânı bulmuş ve milyonlara mal olmuştur. Demokratik konfederal sistemin öncüsü olmakta kararlıdır.

Demokratik Ulus tüm halkların bin yıllık özlemi ve hayalidir. İşte tam kazanma ve demokrasiye yürüme zamanıdır. İşte dayanacağımız çok köklü mücadele tarihimiz ve mirasımız var. Onun için kazanmaktan başka yolumuz yoktur deyip yükleneceğiz.

2023 seçimi biz kadınların öncülük yaparak damgasını vurma zamanı. Biz kadınlar örgütlü gücümüzle AKP-MHP faşizmini yok etmek ve tarihte silmek için ya serkeftin ya serkeftin deme zamanıdır. 21.yy kadının yy olacağını bu seçimlerle gösterme zamanıdır. Kadınlar ve gençler olarak demokrasiyi garantilemek ve giderek özgürlüğe yürümeyi esas alalım. Başta Kürdistan şehirlerini hiçbir partiye vermemeliyiz ve metropolleri de onlara bırakmamalıyız.

Büyük iddia ve kararlılık bizi zafere götürür. Direnmek ve kazanmak temel yaşamımızdır.

PAJK Koordinasyonu Ayten Dersim

Attachment