Abartı Dili, Eylemsizlik!

0Shares

Bir olayı, bir şeyi olduğundan daha büyük, daha çok gösterme eylemine abartı denilir. Abartı günlük yaşamdan tutunda devrimci politik mücadeleye kadar yaşamın her alanında görülebilir. Ha keza yaşamda birçok noktada, olayda ve olguda bunu görüyoruz ve fakat çok fazla dile getiremiyoruz. Bunu dile getirmek, eleştirmek ve sapmayı engelleyerek ideolojik zemine çekmek gerekir. Suskunluk ve tepkisizlik abartı dilini geliştirir doğallığında abartı dili de eylemsizliği geliştiriyor. Kuşkusuz devrim mücadelesinde abartı dili en zarar verici eylemdir.

Mesela Medya Savunma Alanlarında sömürgeci soykırımcı Türk devletinin binlerce asker, teknik ve yasaklı bomba – kimyasal silah kullanarak işgal ve imha saldırılarına karşı özgürlük savaşçıları insanüstü bir direniş sergiliyor. Özgürlük savaşçıları gelişmiş tekniği boşa çıkarıyor. Her gün işgalci Türk ordusuna en ağır darbeleri vuruyor. Devrimci eylemler kapsamında işgalci Türk ordusuna vurulan darbeler, sömürgeci faşizmi çöküşün eşiğine getirmiştir. Gerillanın bu büyük başarısı; ideolojik besin, fedai ruh, sarsılmaz cesaret ve çelikten irade olmakla beraber, abartının ve abartı dilinin olmamasından kaynaklıdır. Abartı dilinin olmadığı yerde gerçek vardır, hakikat vardır ve orda devrimci eylem gelişir. 7 yıldır kesintisiz süren kuşatmaya rağmen sayısız asker, işbirlikçi ve tekniğin yenmediği hakikat ve abartısız mücadeledir. Yani yenilmeyen devrimci politik eylemselliktir.

Peki abartı dili ile ne amaçlanıyor? Abartı dilinin esas sebebi ideolojik doğrultusunu yitiren kimi anlayışların bir tutum olarak hedefledikleri karşı-devrimci çizginin örgütlenmesidir. Abartı dili esas olarak zihnindekinin pratiğe dökülmesidir. Direniş Alanları dışında gelişen bu pratik, devrimsel süreçten ve ideolojiden kopuşun ifadesidir. Paralel yapılanmanın, savaş sürecinin ve ben-merkezci sistemin anlayışın verdiği rahatlık ve güç, abartı diliyle eylemsizliği dayatıyor halka. Halk üzerinde büyük etki yaratan bu abartı dili, hakikati ve direnişi teğet geçiyor. Toplumsal, siyasal ve sosyal alanlarda konformist anlayışı güçlendiriyor. Bir tarafta 24 saat kesintisiz direnen gerilla gerçekliği öte tarafta abartı dili ile bir ispatlama yarışına girmiş sinsi bir anlayış. Abartı dili yine bir ispatlama aracı olarakta kullanılıyor. Özcesi ‘bakın biz bunu yaptık, bunları yapıyoruz’ aldatmacası.

Devrimci Halk Savaşı’nın ilanı, 4. Stratejik Dönem, yeni gerillacılık döneminin karşılığı abartılı dili ile eylemsizlik değildir. Süreci bilince çıkaracak, devrime güç katacak ve Kürdistan Özgürlük Devrimini zafere taşıyacak tarz, tutum ve duruştur. Önder APO’nun özgürlüğünü sağlayacak kesintisiz devrimci politik eylemselliktir. KDP işbirlikçiliğine karşı alınacak net tutum ve devrimci eylemselliktir. BM, OPCW, CPT vesaire gibi kurumlara karşı edilgen duruştan vazgeçerek etkin ve etkili bir tarz ile mücadele etmektir, mücadeleyi büyütmektir. Kapitalist Modernite’nin yaratımı Ortadoğu kaos ve kriz bataklığında halklara umut olan, ışık olan demokratik ulus paradigmasını ve Demokratik Konfederalizm sistemini toplumlara aktarabilmektir. Önder APO’nun ısrarla dile getirdiği olmazsa olmazı ahlaki-politik toplum inşacılığını başlatmaktır. Radikal demokrasiyi sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle örgütlemektir. Demokratik konfederal örgütleme sistemini esas almaktır.

Kadın Özgürlük İdeolojisi öncülüklü mücadelenin ve devrimin önemi ve değeri bilince çıkarılmalı. 21. yüzyılın ideolojisi ve direnişine dönük akademik çalışmalar yapılmalı. Sanat, kültür, edebiyat ile direniş işlenmeli. Ekolojik toplum ve yaşam bilinci geliştirilmeli. Demokratik toplum bilinci aşılanmalı. Komünal ekomomi ve kollektif üretim tarzı geliştirilmeli. Halk diplomasisi ile dünya halklarına ulaşılmalı. Enternasyonalist dayanışma, devrimci – demokratik yapılar ile ortak mücadele alanları yaratılmalı. Birleşik devrim gerçekliği ve ortak direniş cephesi hakikati yine bilince çıkarılmalı ve bu temelde çalışma yürütülmeli.

Özetle abartı dilini terk ederek nitelik öncelenmeli. İdeolojik yeterlilik ve konumlanma, öz güç ve yeterlik ilkesine dayalı bir mücadele biçimi ve direniş cephesi esas alınmalı. Kuşkusuz bizim mücadelemiz sadece askeri boyutta değildir. Aynı ölçüde ideolojik bir savaşım vermekteyiz. Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin gücü güçlü ideolojik yapısından ve iradesinden gelmektedir. Kürdistan Özgürlük Devrimi mücadelesi ve görkemli direnişi ile toplumsal alanın arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Bunun en belirgin sebebi sürecin bir bütün olarak bilince çıkarılmaması ve elbette karşı-devrimci anlayışların gün geçtikçe güçlenmesidir. Devrimci Halk Savaşı ahlak ve ilkeleri doğrultusunda devrime güç ve katkı sunmak güncelin temel görevi ve sorumluluğudur. Elbette ki bir emek vardır fakat sürece cevap olacak boyutta değildir. Apocu paradigmaya bağlı samimi yurtseverlerin çabası ve emeği değerlidir. Ama sahada gösterilen direnişe cevap olacak yeterlilikte değildir, bu gerçeği görmek ve dile getirmek gerekir.

Sorunu doğru tanımlarsak çözümü bulabiliriz. Burada ki temel sorun taban ve tavan arasındaki koordinasyon ve ara mekanizmaların devre dışı veya pasifize edilmesidir. Bu tamamen karşı-devrimci anlayışın bir hamlesidir. Bu kopukluk kitle de olumsuz etki bırakarak tepkisizliğe neden olmaktadır. Abartı dili de buna hizmet etmektedir. Çok uzağa gitmeden Kobanê Serhildan’ını örnek olarak verebiliriz. Bütünsel ve devrimci politik eylemsellik sağlamıştı ve bu süreçte abartı dili yoktu. Bu Kobanê’nin özgürleşmesini ve Rojava Demokratik Halklar Devrimi’nin başlangıcı oldu. İşte bize Kobanê Serhildan ruhu gerekmektedir. Abartı dilini terk ederek ve süreci bilince çıkararak devrime – direnişe güç katıp Önder APO’nun özgürlüğünü sağlayarak, özgür Kürdistan’da özgür yaşamı kazanalım!

İsyan Eylem Zagros

Attachment