21.Yüzyıl Kadın Devrimi

0Shares

https://ok.ru/video/7920723364435

21.YÜZYILDA KADIN DEVRİMİ’nin imkan ve olanaklarını inceleyen çalışmamızı siz değerli okuyucularla buluşturuyoruz.
Broşür niteliği taşıyan bu belgeyi dört bölümlük yazı dizisi halinde paylaşacağız.
İlk bölümü 25 Kasım’da PAJK resmi sitesinde (pajk.org) yayınlanacak kolektif çalışmanın ürünü olan yazı dizisinden kısa kesitler şöyle:

“Günümüz, 21. yüzyıl kadın devrimine öncelik vermeyi şart kılıyor.”

21.yüzyılın kadın yüzyılı olacağını öngören birçok kesim olmakla birlikte, bu yüzyılın devrimlerinin kadın devrimleri, ideolojisinin kadın özgürlüğü olacağını söyleyerek somutlaştıran kişi Rêber Apo’ydu. 90’lı yıllarda Kürdistan devriminin bir kadın devrimi karakterinde olması gereğini ortaya koyarak sosyalist ideolojideki tıkanmadan, kadın özgürlüğüne dayalı bir çıkışın adımlarının atılmasını sağladı.

Dünya üzerindeki tüm ulus-devletler, hem kendi toplumları içinde hem de farklı uluslarla sürekli sorunlar üreten bir durumda. Birçok cepheden kapitalizmin yarattığı ekolojik krize, ekonomik sorunlara, kadın kırımına, faşizan uygulamalara, savaş ve militarizme, ulus-devletlerin homojen toplum anlayışına karşı farklı kimliklerin var olması temelinde bir mücadele söz konusu. Son on yılda finans kapitalin sebep olduğu krizlerin kadın kırım karakterine paralel biçimde direnişteki kadın öncülüğü daha belirgin hale geldi.

Geçmiş, şimdi ve gelecek sürekli birbirini aydınlatır ve tarih bilinci olanlar, bugünü anlayabilir ve yarını öngörebilirler. Tarihsel akışa yön verebilme onun kavranmasıyla gerçekleşir. Bu yüzyılın gidişatına kadınların yön verebileceği, vermesi gerektiği ‘21. yüzyıl kadın yüzyılıdır’ tespitinde anlam bulur. Kadının yaşamını, konumunu değiştirmeye odaklanan kadın devrimi bu biçimiyle diğer toplumsal devrimlerin fitilini ateşleyen öncü devrim, Önderliğin tanımıyla “devrim içinde devrimdir.”

Önderliğimizin ‘İlk karşı devrim cinsel alanda yapıldığı gibi, en büyük ve son devrim de cins ilişkilerinde gerçekleşecektir’ belirlemesinde ifade edildiği gibi kadının mevcut konumu sistemin dayanak noktalarını oluşturur. Aile kurumu, ekonomik sistem, siyaset anlayışı, bilgi-bilim yaklaşımı, sanat ve moral değerlere kadar iktidarın kurumlaştığı her alanda hakim olan erkek egemenliğinin antitezi özgür kadın değerleridir.

Hareketimizi kadın devrimi konusunda iddialı kılan asıl güç kadın kurtuluş ideolojisine dayalı kadın özneleşmesidir. Kadın Kurtuluş İdeolojisi, kadının özgürlük değerlerine dayalı özneleşmeyi hedefler. Özgürlüğü seçimler yapabilecek irade ve bilince sahip olmak, neyi nasıl yaşayacağına karar verebilmek olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımla bağlantılı “bilinçli ve iradeli kadın” kimliğinin açığa çıkarılması kadın özgürlüğüdür.

Kürdistan’da gelişen kadın özgürlük mücadelesi her anında aslında hep evrensel bir karakter taşıdı. Zamansal ve mekânsal olarak Kürdistan kadın mücadelesi, yerelden evrenselliği geliştiren bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan hareket olarak dayanışma ve destek temelindeki ilişkileri giderek küresel çapta kadın sisteminin örülmesine dönüştürmede önemli fırsatlar yakalamış durumdayız. Avrupa merkezci, oryantalist yaklaşımlar ve devletlerin engelleyici tutumlarını aşacak yaratıcı yol ve yöntemlerle Dünya Kadın Konfederalizmi çalışmasını geliştirmek kadın devriminin küreselleşmesini sağlayacaktır.

25 Kasım’da resmi sitemiz olan ” https://pajk.org/tr/ ” yayınlanacaktır.