Abartı Dili, Eylemsizlik!.

Bir olayı, bir şeyi olduğundan daha büyük, daha çok gösterme eylemine abartı denilir. Abartı günlük yaşamdan tutunda devrimci politik mücadeleye kadar yaşamın her alanında g ...