Siyako.

Di kûrahiya dilê asîmanan de cihekî ku hatî jibîrkirin. Bilind e heta ku tu bêjî bes e! Di bilindahiyê de, di nava kûrahiya dilê asîmanan de ji xwe re cihek hilbijartiye. Ba, bahoz, b ...

“Heval”.

Akademiya Zeyneb Kinaci Dema ku em bi hev re hevaltî dikin û bi navê heval gazî hev dikin, hestên ku em dijîn çi ne, ev peyv ji bo me xwediyê çi wateyê ye? Dema ku “Heval” tê ...