Qirina Azadiyê.

Du evîndarên mîna filîzek di nava bedewiya çiyayên Botanê de mezin dibin û her tim mirov dixwest li çelengiya wan temaş bike. Zarokên xaka welatê xwe bûn û bi germahiya x ...