Rewitiya Çiya-2.

Apocîtî di mejiyê min de bi cih bû Dema min ji birayê xwe dipirsî ka bê evên hatine gundê me kînin, birayê min digot ev APOcî nin. Ev gotin bi vî rengî di guhê min d ...

Rewitiya Çiya-1.

Wê di sala 1975’an de li navenda Botanê Cizîrê çavên xwe li jiyanê vekir. Hîn di temenê wê yê zarokatiyê de, zihniyeta mêrê serdest gelek caran xwest wê di na ...