Jı Buna Fedaiyen Apogerî

0Shares

Di nava berxwedeniya Zendura û Werxelê dirok çarekidin hate nivisandin. Û di çareki din ji bi rehê Egidan zîndi dibe. Di nava tûnelên şer da çanên xwe dikin qalqan ji buna axa piroz. Û hertim bi  rihê Apogerî li beranberê dijmin şer dikin û serî xwe beranberî wan na tewinin. Ev ji buna me hez, û armançê me hin zededir mezintir diken. Li we hertim armançi dijmin weki jehr qirika wanda hişti ye. Her bersivê hun didin dijmin ji buna me dibe heskirina azadiya Reberti û rizgariya welat. Hertim em pêy şopa we yên heqiqetine. Çi bibe bîla bibe em tû çaran we ji bira xwe nabin û we tene nahilen. Dibe em mile fîzîki hevdu durbin. Li hûn hertim meji û dilê me ji bona we li dide. Dema em moralên we û evina ku dinava çawên we de tê ditin keliyên azadiye îfade dike.

Moralin we rêhevaltiye we yên samimi bi hevdura, baweriya bi rêya serkeftinê dide diyar kirin. Bi paradigmaya Rêbertira we xwe giştiye zirveya Zîlanan, Xeyriyan. Her çaxa ku xwina rêhevaleki ser axa Kurdistani a piroz da dirêya ew ji dihele kin û nefreta me ya tolhildani zedetir bibe. Dema çalakiyek te derxistin pir moral û heyecanek dide me her hevalekî. Em dizanin ku gerîleyin pispor li quntara çiyayanda berxwe didin. Û muhra xwe li pelên dirokê dixin. Hûn hertim qehramantiyên xwe her tim ji dilemeda xwe zîndi dikin.

Dema em penûsê digrin destê xweda em nikarin qala berxwedaniya we bikin. Lewra tû peyv we nikar be we bêne ser lêva. Îradeya we wekî polayî çiyayê asoyanda xwe digihijine ser lutka azadiye. Şere ku tunelenda te meşandin rihê zindana Amedê dide diyar kirin. Hemberi devleta tirk sekneki Apogeri asta jorda xwe dirokêda herfên zêrin dide nivisandin. Û dilê gele Kurdan da xwe cih dike. Û dibe ser lêwen dayika wek lorinek. Rêhevalên xwoşewişt we agirê şoreşe gor kiriye. Ji çar parçeyên Kurdistanê û Kurdistanî seri rakirin faşîzmera. Bi rihê wera tevli berxwedaniyê bun. Û gotin êdî bese koletire.

Hevalên Zendura ra azadî û adalet. Wera jiyan kirin hertim mirovan xweşîk dike û bi wate dike. Dijminin xwîn xwar dixwaze bi kimyasal û teknika xwe bawerî û îrade we bişkine li tu çari nikare. Ji ber ku îdeolojiya Rêbertî û azadiya welat dilê weda xwe negişkiriye. Di hundiri weda qetliama Helepçe û Gelîyê Zîlan dikele. Hun milîtanên şeref û rûmeta xwera girêdayine. We wekî Derwişa şer dikin. Baweriya serkeftinira keli bi keli bedenin xwe ber bayin azadiyêra feda dikin. Dirok ber tekoşine we bir û baweriya xwina wera hertim şahidin. Wek qehramanin wê dozê em tekoşina heyî hin zedetir wek agirê newrozê zîndi bigrin û wi agiri bedenin şehidanra baweriya azadiyira hertim bidin jiyan kirin.

Slav Û Rêzen Şoreşgeri

Taxima Ş.Rojava

Attachment