Em Jinin

0Shares

Em jinin, em dayikîn, em xweşkîn em jinin jiyanin, derguşa hemu gelanin. Em rêyeke pir dur tên me dergûşa mirovatiye hejand. Me gelek şîr helal mijandin ji bedena xwe li ser van xakê piroz Mezepotamya û Kurdîstan bêhna axê tê. Ji destê me bêhna gul û andoka ya tê. Ji şîre bedena me linge min qelişiyane ji rêwitiya behnavber ruyemin li ken dilemin şad bu. Ez jin bum jiyan bum û dayik bum beri her tişti mirovbum mirov. Gelek mevan li mala min dibun mevan gelek rêwî rêya xwe bi min dixwistin. Di hatina tawafa werzê min gelek petêx, zebeş û şimamok dixwarin û ez bi dest xweşiye bahtiyar dikirim. Ez jinim jiyanim bêmirinim.

Piştra henek mevanê şîr heram li deriye min xistin. Min nasnedikirin, le min derye xwe ji wan re vekir û min kirin mevan li mala xwe ne ji adet û taqalîtemeye em bipirsin. Go mevan tu kiye? Ew mevanê Xwedêye li ber dilemin. Qiymet dayin ji çandêye. Dil lenake we gomaneye qutê xwê xwarin.

Ava ji cer vexwarin ketin nav lihef û doşekê. Min bidil germi mevanê xwe hewandin. Wan çawe xwe berdanê qutê me. me hemû netew hemû ol hemû reng dihewandin. Bê ferq û cudahi ew despêke bune mevanê mala me. pişra xwe kirin xwediye mala me û em kirin penaber. Li ser xaka me em bune penaber. Li Dersîme, li Botanê, li Serhadê, li Mareşê, li Amedê, li Merdinê em avetine hin xakê nenas û em bune biyanî.

Ew kes ne dişibaneme, dilewan jehr bun. Çanda wan tundibu li beramberime penaberiya heri be êş û heri dijwar xeribiya ji pivaz û ava xaka xweyê dayina jibirkirina behna nanê tenurêye û cilê kurdiniye ya naye pejirandin. Dayina jibirkina tilîlî û govenda kurmanciye. Navê me çi kurmanç çi zaza çi dimilkî çi soranî be em Kurdin û Kurdistaninê. Li ser ve xaka pîroz me hemû netew çi ereb, çi faris, çi tirkmen, çi ermen û asurî be bê ferq û cudahi me pekrê jiyan kir. Rengê wan çi zer be, çi reş be, çi sor be, çi genimî be me dile xwede cihda hemû rengê olan. Le em hertim bune hedefa mêtingeri û tundî û tujî liser me danê bikarani mêrê server. Em jinin jiyanin. Jiyan te çewisandin li dijber seknandina mafe meyê rewaye kes nikare ji destê me bigre.

Kurdistan Botan

Attachment