Heqîqeta Gerdûnê.

Di van axa de hatibûn û xûmandin; jiyan, hêvi û evîna rast. Hatibû jibîrkirin kenên li ser lêvan û şûna wê lorinên dayikan mabû. Kû ew lorîn bû ...