Heqîqeta Gerdûnê.

Di van axa de hatibûn û xûmandin; jiyan, hêvi û evîna rast. Hatibû jibîrkirin kenên li ser lêvan û şûna wê lorinên dayikan mabû. Kû ew lorîn bû ...

PKK’ê Bû Zimanê Kurdên Azad.

Dema ku mirov tevgera PKK digire dest û dema ku PKK weke nav tê bîra mirov, ev rastî derdikeve holê. PKK di rastiya xwe de xwe li ser rastiya Kurdên berxwedêr ku di nava dîrokê de veşartî ma ...