Komple Devrimcilik Komple Kişilik İster

0Shares

Bana göre, nasıl yaşamalı sorusuna daha yanıt vermemişsiniz. Bu soruyu bize de sorun, ama köklü bir biçimde sorun. Hata, nasıl yaşamalı sorusuna yanıt verememektir. Ve bu da yaşama karşı işlenen büyük sapkınlığa dayanıyor. Öğrenmiş olduğunuz pek çok husus ancak yeterli bir kişilikle anlam ifade edebilir.

Askeri kişilik devrimci tarzda kendini büyütme, kendini yürütme, kendine hedefi biçme gücü veren kişiliktir. Olaylar ve sorunlar karşısında sizi başaramaz noktaya getiren durumu aştınız mı, bunu yerle bir ettiniz mi bilin ki en büyük çabayı sergilediniz, en önemli olana ulaştınız demektir. Bir siyasi duruma karşılık vermek, hatta oldukça belirlenmiş taktik hedeflere yönelmek kişilik ister. Gelişen savaş, gelişen militanlık ister. Önderlik hattına bağlı, Önderlik yaşamına bağlı, yaşamın nasıl olması gerektiğine dair doğru bir cevabı verme, ancak onu savaşçı yaşama dönüştürme ve hedefleri de parça parça düşürerek karşılık verme şeklinde bir bağlılıkla mümkündür. Sağlam bir başlangıç herkes için son derece belirleyicidir. Kazanan kişiliğin amansız takipçisi, onun savunucu ve onun kendisiyiz.

İliklerine kadar düşmanın sürüklediği, kendine göre her türlü şekle soktuğu yaşanılamaz, kabul edilemez toplumsal-ulusal veya ondan uzaklaşmış özellikler toplamını ifade eden kişiliklerinizi doğru yola koymak devrimci bir tavırdır, düşman sizi atomunuza dek parçalamış. Devrim sizi moleküle, molekülden yeni bir maddi toplumsal şekillenişe dönüştürmek istiyor. Devrim bunun adıdır. Burası bir laboratuvar gibidir. Burası bir laboratuvar gibidir. Yeni oluşumlara imkan hazırlıyor. Çok reaksiyoner olmanız, yani bileşime girme yerine çok tepkisel olmanız gelişmeniz önünde engel teşkil ediyor. Bileşime girmeniz zayıf. Yeni sentezlere ulaşmayı bu tepkiselliğiniz yüzünden zorluyorsunuz.

 Savaşçılık en yaman sanattır. Ben, bütün çabamla; düzen ne derse desin, nasıl yüklenirse yüklensin, ne düşünürse düşünsün, ezilen insan adına, sınıf, ulus adına bir tutum takınmanın gerekli olduğuna inananlardanım. Tabii bu yalnız lafla, inatla olmaz. Ne mutlu o kişiye ki, hiç olmazsa bir savunma durumu tutabilmiş. Bir anlamda vuruşumuz  da böyleydi. En büyük eğitim, en zorba eğitim türünden daha fazla ikna ile insanın kendini eğitebilmesidir. Bizim sorumluluğumuz tırnakla bile koparıcıdır, en soylu eğitim kendini bilme eylemidir. Zaten bizim en büyük iddiamız da iyi hesap vermektir

Kendini büyük davaya doğru bir tarzda yatırdın mı en büyüğüne ulaşmak zor değildir. Pay meselesi, önderlik tarzında yürümekle mümkündür. Neden gelişemiyorsunuz, neden bu kadar zaaflara kapılıyorsunuz, neden güçlü değil de yüzeyselsiniz sorusunun cevabı; tarihten fazla haberdar olamamanızda yatıyor. Öfkeler, intikamlar, istekler ancak temel gerçeklere bağlanarak bir anlam ifade edebilir. Her dönemin devrimciliği kendi döneminde bir şeyleri kurtarır. Gün be gün başarmaya mahkumuz sloganın gerekleri yerine getirilmek zorundadır, zaferi kesinleştirecek devrimci çalışma tarzı, özelde gerillanın çalışma ve vuruş tarzıdır.

Beş-on kuşağın veya bazı halklarının birkaç yüzyılda yaptıklarını biz, on beş yıla sığdırmaya çalıştık. Yine beş-on kuşağın işini bir kuşakta başarmaya çalıştık. Bütün yaşadıklarımızdan çıkarılabilecek sonuç; Kürdistan böyledir, zamanlama böyledir; özel bir tarzla yüklenmek gerekir. Bunu anlayın, bu bir kanundur. Bunu anlayabilen biraz çizgiye göredir. Aksi halde ona terstir. Bize göre bu doğru bir devrim kanunudur, yaşamın kanunudur; ters düşenler gidiyor, milyonlarsa kazanıyor ve yaşıyor.

PKK kişiliği kapsamlı, bütünlüklü bir kişiliktir. Yaratılan değerler bütünlüklü bir çalışmaya dayanır, yine aynı tarzda kişilik özelliklerine dayanır. Kürdistan devriminde başarı, düşmanın çalışma tarzına yenilmeyecek bir üslup ve stille tutturulabilir. Devrimci örgüt, yayın, gerilla ve serhildan kesin zaferi yakalayan çalışmalarıdır. Başarmamak demek, yaşama hakarettir. Başarmamak demek, her türlü namussuzluğa sonuna kadar evet demektir.

Militanın yürüyüşü, başarıya gitmede kararlı bir yürüyüştür. Ordu saflarında, parti saflarında söz söylediniz mi, yaşamak istediniz mi; ağzı bir, düşüncesi bir, yüreği bir olmayı bileceksiniz. En bitirilmiş denilen halk bile böyle ayağa kalktıktan sonra, bu parti en kahramanca direnmeleri yaşadıktan sonra siz bu halkla ve bu partiyle ancak zaferlerden zafere koşabilirsiniz. Sahte hayaller peşinde koşanlar, çok kısa bir sürede büyük bir çalışmayı yıkabilirler.

Savaş, en yoğun kişilik ifadesidir. Savaş, siyasetin yoğunlaşmış ifadesidir derler. Siyaset de ekonominin yoğunlaşmış ifadesidir. Ve bunlar da bir bütün olarak yaşamın ifadesidir. Savaşçı da yoğunlaşmış kişidir. Bundan dolayı da savaşçı bilinçlidir, yürek sahibidir ve örgütçüdür. Savaş ortamı böyle kişilikleri ürettiği gibi, böyle kişilikler de ortamı daha da savaşkan kılar. En yoğunlaşmış savaş kişiliği demek; yaşamın bütün amaçları konusunda doğru olmak kadar, keskin bir irade sahibi olmak demektir. Görmek kadar, düşünmek kadar, vuruşta da kesin olmak demektir.

Önderlik hakimdir, kudretini kanuna göre oluşturur. Bilinçli bir varlık olmanın bir sonucu da kendi doğrularına sahip olmak ve bu doğrular temelinde yaşamında gerekirse yeniden başlangıçlar yapmak ve buna yön verebilmektir. Mevcut güncel savaş gerçeğine yanıt olabilmek, ilkel, çıkarcı ve ardına kadar imhaya, düşmeye açık yaşam ve ilişki düzeylerinize bir kurtuluşçu yaklaşımla karşılık vermek çok büyük özveri, büyük çaba ve bu çabanın hem düşünsel hem de pratik gereklerinin yerine getirilmesini istiyor. Yaşama büyük saygısı olanlar, yaşamı tek düze geçiremezler.

Bir PKK’lide yad edilecek en önemli özellik, bütün toplumun boş verdiği onurlu ve özgür yaşama bağlanıp, bunu ölüm pahasına da olsa sürdürebilmektir. Derin, anlamlı umut ve özlemlere ancak ileri çıkışlarla karşılık verilir. Halk savaşımızın gerçekliği ve gerekliliği ne göz ardı edilebilir, ne yerine getirilmezlik edilebilir ne de savsaklanabilir; yaşamak istiyorsan yükleneceksin ve düzeyi tutturacaksın. Genel bir isyancı toplumu, bir anlamda onun düzenli savaş gücünü, hem de düşmanın asla ezemeyeceği biçimlere dönüştürmek savaş sanatımızın temelidir. Bizim savaşımızın da kabul edilebilecek bir tek yorumu, gerçekleştirdiği insanla ancak ifade edilebilir.

Bizim okulumuz, gerçek savışımın içinde vücut bulmuş bir okuldur. Savaşın sonuçlarıyla yakından bağlantılı geliştirilen bir okuldur, değeri büyüktür, asla küçümsenemez. Doğmalara boğulmamıştır, ucuz kestirmelerin alanı değildir. Verilmiş sözler ve yapılmış önerilerin dışında, fakat bunları da içeren bir çizginin, yaşam şeklinin emekçisiyim. Hiç kimse bizden hayvanlığa özgürlük isteyemez, köleliğe özgürlük diyemez. Ancak başarmış bir kişilik haline gelmeyi dayatanlar kazanabilir, başka seçeneğimiz de yoktur. Kendimize kazandırdığımız oranda örgüte kazandırdığımızı unutmayalım. Kazanan örgüt kazanan birey olmalıdır.

Birlik, ancak en temel hususlar üzerinde bir işbirliğiyle, öncü örgüt ve onun önderliğine bağlılıkla gelişebilir. Savaş en yüksek derecede bir eylem biçimidir, yaşamın önünü tıkayanları bulmak içindir. Sizde gerçekleşen çözümden başka hiçbir şeyi kabul etmeyen bir kişilik olmalı. Biz halen tüm pratiğimizle ilk cümleleri söylediğimizden bu yana ele aldığımız her işi, üstlendiğimiz her yükü omuzlamaya ve amaca uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim çalışma tarzımız, koparma tarzımız böyledir.

Bunun yanında Kürdistan devriminin gerçek çaba sahipleri; büyük özverilerle, insanlığın en soylu, en iyi fedakarlık ve cesaret örneğini sergileyerek kendini verenler, böylece işin en ağır yükünü taşıyanlar, düşmanın ağır darbeleri altında can verir ve nefes alamaz duruma getirilirken, onların bu çabalarına anlam vermek, örgüt, yönetim ve egemenlik gücü haline getirmek devrimcilerin en belli başlı görevidir. Bir an önce PKK’nin doğru savaşan ve başaran tarzına hükmedin!

Kürdistan’da aşkı geliştirmek, duygu geliştirmek demek ulusal boyutu biraz görmek demektir. Kişilik, büyük kadro, büyük komutan olunmak isteniyorsa, çizgide disiplini yoğun yaşamanın vazgeçilmez olduğu, esasta her şeyin buna  bağlı olduğu anlaşılmalıdır. İnsan iradesinin yaratıcılığına inanıyoruz.

PKK bütün ulusun yaşam şansıdır. Onurlu, kabul edilebilecek bir yaşam şansını elde etmişiz ve bunu ezdirtmeyeceğiz. Bir militanın içinde yaşadığı dönemi anlaması, hiçbir bahane, engel ileri sürmeden kendini sürece vermesi gerekir; hem de tiril tiril titreyerek, kendini ölümüne katarak. Benim Önderlik anlayışımda, her şey hizmet içindir. Alışkanlık en tehlikeli tutuculuktur. Bana bağlılık, ancak başarıyla mümkündür.

Bizim yaşamamız ancak bazı işlerin başarılması halinde anlam ifade ediyor. Ölü kişilikler devrim yapamaz. APO önderliği kendini götürür, düşman karşısında örgütlüdür ve yenilgiden uzaktır. Çektiğimiz bunca acılar, işkenceler bize başarıyı emrediyor. Halkımız, şehitlerimizin anıları bunu emrediyor. Ve bir de yaşam bunu emrediyor. Bunlar, Önderliğin emirleri değil, yaşamın vazgeçilmez emirleridir. Buna da saygılı olacaksınız ve bunları değer verdiğiniz amaçlarınız, tutkularınız için yapacaksınız. Bu doğrudur ve emirden de öte bir yaşam kuralıdır. Sizden bunu talep ediyoruz.

Başarı ancak çok ince bir sanatla elde edilebilir. Siyaset bir sanattır ve sanatların da en incesidir. Askerlik ondan daha da ince bir sanattır. Bu sanatların gereklerine kim ulaşırsa, o biraz başarır. Ben çabamda başarılıyım, haklı olarak karşımdakinden de başarı isterim. Önder, gerçekler temelinde, çizgi dahilinde yürümesini bilendir. Size göre devrimcilik en iyisinden işkence çekmektir, ölmektir. Bana göre ise tam tersi; işkence çekmemek ve ölmemektir, yaşamasını bilmektir. Devrim dalgası acıya, ölüme değil, kurtuluşa götürür. Elbette ki özgürlük çok büyük zorluklar sonucu elde edilir; şeref, onur zorluklar sonucu elde edilir. Halinize bakın, ne istediğini anlayın ve nasıl elde edeceğinizi biraz gerçekçi değerlendirmeye çalışın. Bütün bu konularda büyük yanılgılar var.

Devrimcinin onuru vardır, uyanıktır, pür dikkattir; her söylediği sözü, yaşadığı her saati, ele aldığı her işi, üstlendiği her çalışmayı, attığı her adımı bilir, ölçer, tutar ve ona hakkını verir. Devrimciler özgür insanlardır, özgür karar verirler, özgür tartışırlar. Kararlaştırdıktan sonra da onu büyük bir disiplinle yürütürler. Devrimcilerin birliği özgür birliktir; özgür birlik, özgür karar verir ve bu da büyük bir uygulama gücü demektir. Ordu gücü, çare üreten güçtür. Hayatın bütün sorunlarına çözüm gücü olan, ekonomiden kültüre kadar hepsine imkan sağlayan güçtür. Silahlı kuvvet olmak demek, özgür silahlı kuvvetler demektir. Bu konuda hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın, nerede nasıl olursa olsun, çözüm gücü olmak demektir.

En örgütlü yaşam, son derece kolektif bir yaşamdır. Büyük davlar büyük kişilik ister ve bizzat bu kişilikleri yetiştirir. PKK’deki insan, büyüyen insandır. PKK önderliğiyle insan sadece büyür. Büyüyen insan olun. PKK’de insanlık büyüktür. PKK, kendini şahadete ulaştıran değerleriyle ve halen PKK çizgisinde yaşayan değerleriyle insanlığın en ideal hareketi olduğunu ispatlamıştır. İnsanlığın fedakarlık ve cesaret özü en güçlü ifadesini PKK’de buluyor. PKK demokratiktir, sosyalisttir, enternasyonaldir, büyük bir insanlık değeridir; o halde, hakkını verelim. Başarıdan başka da hiçbir şey ne size layıktır, ne de sizi kurtarabilir

Tarihi hamleler doğru kişilik ve yaşam tarzıyla başarılır. Kendisiyle başarılı bir savaşım veremeyenler, düşmanla savaşımda başarıyla yürüyemezler. PKK, Kürt geriliğinin, tutuculuğunun, çözümsüzlüğünün alternatifi ve çözüm yoludur. Sözüm, eylemim tutarlıdır ve amaca hizmet ediyor. Bütün vaktimi, kişiliğimi amaca bağlamışım. Kendimi, amacı pratikte yakalayacak bir yürüyüş dahilinde tutuyorum. Benim çizgi yürüyüşüm nettir ve herkesi davaya bağlıyorum. Kendimi bağladım, halkı bağladım, sonuç; büyük yürüyüş…

Üstün bir özgürlük, üstün bir disiplinle mümkündür. Önderliğe bağlılık, görünüşte bir saygı değil, size çok gerekli olan başaran kişiliklere ulaşmaktır. Bizim de bir tarzımız var. Gizli, hareketli, düşmana nerede, nasıl çıkış yapacağımızı fark ettirmeyen taktiği sürekli kılmak; düşman doğudan beklerken batıdan çıkmak, yüz kişiyken iki kişi oluvermek; yani gizliliği, şaşırtmayı ve düşmanın bilgisi dahilinde olanları boşa çıkarmayı başarmak zor değildir. PKK’ye, Önderliğe inanmak, onun tarzını, stilini esas almaktır. Olumlu özelliklerinizi egemen kılarak tutuculaştıran, başarısız kılan ne varsa, aşmasını da bilerek büyük özgürlük yürüyüşünün ve başarının sahibi olmalısınız. Bir devrimci ölümü kolay kabul etmez; büyük düşünür, direnir ve kolay yem olmaz. Herhangi bir örgütte değil, PKK Önderliği altında savaşıyorsunuz. Ve PKK Önderliği de herhangi bir önderlik değil, zafer kazandıran bir önderliktir.

Her şeye hakkını vermek, sınırlı da olsa davaya, halka bağlıyım diyenin üzerinde en çok duracağı bir husustur. Bununla yükümlü olanlar kendisini milim milim ayarlamak, çok ölçülü savaştırmak kadar; gücünü, enerjisini, kanını bütün partiye mal etmekle görevlidir. Değerlerin çok zor yetiştirildiği, devrimci emeğin en ince bir emek olduğu, ancak bunun hakkının verilerek devrimin kazanılacağının bilinciyle yaklaşım gösterilmesi gerekiyor. Çözümsüzlüğü aşan kişilik; kendini örtbas eden, “yanılgım, gafım yoktur” diyen değil, bunu görebilen, dolayısıyla gafleti aşan kişiliktir. Yiğitlik zayıflıklara sarılarak, onu maskeleyerek kendini başka türlü göstermek değildir; yiğitlik, düşman karşısında dayanma gücü ve devrimin dirayetini göstermektir. Tutku, heyecan, irade, azim, yine karar çok gereklidir, ama daha da gerekli olan doğru yolda ustaca yürümesini bilmektir.

Önder Apo

Attachment