Kadını Kendimde Başlatarak Güzelleştireceğim

0Shares

Devrimci gazeteci geleneğinin öncülüğünü yapan, yürüttüğü hakikat arayışıyla kadın aydınlanmasının önünü açan Gurbetelli Ersöz’ü 26’ncı şehadet yıldönümünde sevgi ve minnetle anıyoruz.  Gurbetelli Ersöz yoldaşımızın şahadete ulaştığı güne atfen 7 Ekim 2014 tarihinde ilan edilen Kürt Kadın Gazeteciler Günü’nü hakikat yolunda baskı ve saldırılara rağmen yılmadan mücadele yürüten tüm kadın basın emekçilerinin gazeteciler gününü kutluyoruz.

Özgür basın çalışmasında yeni bir dönem başlatan Gurbetelli Ersöz, faşizmin ve özel savaş medyasının topluma nefes aldırtmadığı 90’lı yıllarda, gerçekleri topluma duyurmak, direnişe ses olmak için kadın bilinci ve cesaretiyle amansız bir mücadelenin öncülüğünü yapmıştır Tüm soykırım saldırılarına karşı özgür duruşundan taviz vermeyerek devrimci gazeteciliğin sembolü olmuştur. Faşizme ve erkek egemen sisteme karşı bilenen öfkesi ve yükselen isyanı ile özgürlük arayışını en üst düzeye çıkartmıştır. Özgür Kürdün sesini susturmaya çalışan soykırım zihniyetine karşı mücadelesini dağlara taşıyarak hakikat uğrunda nasıl savaşılması gerektiğini en yalın şekliyle bizlere göstermiştir. Yarattığı mücadele mirasıyla basın-yayın tarihine yeni bir soluk aldırtarak alternatif kadın tarzının temelini atmıştır. Kürdistan ve Türkiye’deki ilk kadın Genel Yayın Yönetmeni olarak tarihe geçen Gurbetelli Ersöz, erkek egemen zihniyetle şekillenen medya gerçekliğine karşı devrim niteliğinde olan kadın basın geleneğimizin mihenk taşı olmuştur. Bu devrimci duruşla şekillenen kadın basın geleneğimiz, Maxmur’da Deniz Fırat, Şengal’de Nujiyan Erhan, Rojava’da Dılovan, Kürdistan dağlarında Jiyan, Axin, Avrin ve Rozalar bu mirasın en anlamlı taşıyıcıları olarak amansız bir mücadelenin sahibi olmuşlardır.

Bu mücadele mirasını devralan yüzlerce Kürt kadını, Kürdistan’da, Ortadoğu’da ve dünya çapında erkek egemen zihniyetine ve tüm yaratımlarına karşı kadın bilinci ve bilimiyle büyük bir mücadele yürütmektedir. Erkek devlet aklına karşı hakikatin dilini kadın bilinciyle yeniden inşa eden Kürt kadını, basın çalışmalarında yeni bir dönem öncülüğünü yapmaktadır. Erkek egemen zihniyetinin tersyüz etmeye çalıştığı kadın gerçeğini yeniden toplumla buluşturarak cinsiyetçi medya tekellerine karşı büyük bir mücadele vermektedir.

Türk faşizminin Kürdistan’da yürüttüğü kadın kırım ve soykırım uygulamalarını teşhir eden, toplumu aydınlatan gazeteciler tehdit, tutuklama ve katletmeyle susturulmaya çalışmaktadır. Tüm baskılara rağmen Gurbetellilerin devrimci gazetecilik mirasını devralan kadınlar faşizmin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. “Kadını kendimde başlatarak güzelleştireceğim” diyen Gurbetelli Ersöz’ün ardılları olarak aynı inanç ve kararlılıkla, hiçbir gerçeğin karanlıkta kalmasına izin vermeden, kadın devrimini gerçekleştirinceye kadar mücadeledeki ısrar ve kararlılığımız devam edecektir.

Bu iddia ve kararlılıkla bir kez daha Gurbetelli Ersöz yoldaşımızın şahsında tüm özgür basın şehitlerini saygıyla anıyor, Kürt Kadın Gazeteciler Günü bütün kadın gazetecilere kutlu oluşun diyoruz.

RAJİN KOORDİNASYONU

Attachment