Her Bir Adımda Fedailiğe Yürürken

0Shares

Hakikat savaşçıları özgürlük şarabını içerek kanat çırptılar özgürlüğe. En büyük ölçü düzeyinde şimdi her yerde dünyanın her tarafında kadınlar sürecin öncülüğünü yapmaktadır. Ve artık “jin jiyan azadi” sloganıyla kadınlar serhıldanlarda eylemlerde ve mevzilerde atıkları her “jin jiyan azadi” şiarıyla yaşamı özgürlüğe bağlıyor. Heval Ruken ve heval Sara da bu şiarla yaptıkları eylemlerine kilitlendiler ve başarının zaferiyle en ağır darbeyi kapitalist sistem güçlerine ve erkek egemen sisteme vurdular. Kadınlar bir mülk ve meta değil, kadınlar xwebun olarak, toplumun öncüleri ve toplumu özgürleştiren bir karakter sahibidirler.

Güneş bir başka doğar gülüşleriyle şafak bir başka atar özgür yüreğinizle fedailerin tanrıça kadınları birer ölümsüz olup ta sarı kırmızı ve yeşil renklerle Kürdistan’ın renklerini paylaştılar. Zafer sloganlarıyla dilden dile dolaşan söz, şiir ve türkü gibi filizlenecek yeni nesillerin sembolü Ruken ve Sara yoldaşların cesareti ve PKK’in öz gerçeğidir. Adları günden güne daha büyücek ve hızla yayılacak. Kulaklarda çınlanan o fısıltı her yeri büyülemeye devam ediyor.

Seni ilk tanıdığımda o senin sempatik, mütevazi ve gamzeli gülüşünü ve yoldaşça samimiyetine amansız bağlandım heval Ruken. Hep senin gibi bir yoldaşa, bir komutana, bir eğitmenciyle tanıştığım ve yaşadığım için kendimi çok şanslı görüyorum. 26 eylül de heval Sara Tolhıldanla Mersin’de polis evine yaptığınız bu anlamlı eyleminiz çok büyük ve sürecin ruhuna göre örgütleyen ve her şeye bedeldir.

Sen ve heval Sara gibi yoldaşlarla yoldaşlık yapma çok farklı bir duygudur. Geçirdiğimiz o süre diliminde şimdi gözümün önünde bir film şeridi gibi geçmektedir. Bizlere öğretin her bir eğitim tarzını ve tüm arkadaşları yoğunlaşmaya koyarak en çok askeri disiplin ve bir kadın gerillanın askeri düzen taktik geliştiren kadın ve askerlik konusunda kendini eğiten yoğunlaştıran ve şehit Azime Demirtaş gibi olmak isteyen ve onların takipçisi olmaya hep bilincini yaratmaya çalıştın. Yeniden yapılanma projesini çok istekli ve tutkuyla bizlere öğretmek istedin. Özellikle belirtebilirim ki benim üzerinde büyük emeğin var. Heval Ruken yoldaşlarına karşı emek vermeyi çok severdin. Bir tutkuyla görevini yapıyordun ve hakkını fazlasıyla vermeye çalışıyordun. Bu duruşunla yoldaşlar topluluğunda ve halkın arasında çok sevilen biriydin. O anlamlı yoldaşlığına sadık kalmak her şeyden daha önemli ve benim için özeldi. Hiçbir sorun karşısında çözümsüz kalmayan ve sürekli alternatifler yaratarak yaşamı coşkuyla renklendiriyordu. Heval Ruken’i de anlatmanın karşısında sözcükler ve cümleler kifayetsiz kalmaktadır. Yaşam dolu gülüşleri, mücadele dolu azmin hayranlık bıraktıran bir gerçekliktir. Önder Apo’nun kadın özgürlükçü paradigmasında her saniyede kendini oluşturan ve erkek egemen zihniyetine özgür kadın kimliğiyle her daim cevap verendin. Haksızlığı hiçbir zaman kabul etmeyen kadın kimliğini savunarak sahip çıkandın. Ruken yoldaşın yüreğinde kadının öz gücü saklıydı. Yıllarca ezilmiş küçümsenmiş, hor görülmüş haksızlık yapılmış işte heval Ruken öz kadının gücüdür. Önder Apo’nun “jin jiyan azadi” fikriyle sembolleşen ruhtu.

İşte Kürt kadınlarının cesareti nasıl bir güzelliği serdiler ana toprağımıza. Nasıl bir adanmışlık… sizlerle başlar bu gerçeklik. Hayran kalmamak mümkün mü? Ve özgürlük mücadelesinin ikiz ruh gerçekliği Sara ve Ruken yoldaşlar. Tarihin hafızalarında gizlidir bu ikiz ruh hakikatleri. Andok ve Eriş yoldaşların gerçekliğinde, Viyan ve Nuda yoldaşların güzelliğinde, Zilan ve Sema yoldaşların manifestosunda bu ikiz ruhların ardılları Ruken ve Sara yoldaşlar oldu. Bir yandan cesaret, bir yandan özgüven ve bu bileşim atomu parçalayacak güçte. Kimdir bu Önderliğin yoldaşları? Ruken ve Sara yoldaşlardır, hakikatin sembolleri.

Bu kutsal eyleme, emeğe, yoldaşlığa sahip çıkmak benim için bir ilke ve ölçü düzeyinde. Yurtseverlik, etik-estetik, örgütlülük, mücadele, özgür irade ve özgür düşünce ilkeleri gibi sahip çıkmak kendine ait görmektir.

Özgür kadın ordulaşması başlar

Özgür Kürdistan dağlarında

Ve bu sihirli formüle buluştu

“Jin jiyan azadidir” diye

Kadınlar 21. Yy’ın adıdır

Dedi Önder Apo

Özgürlük tarihini yazıyorlar

Dersimde sara yoldaşla başlarken

Malatya da Zilan ilk kalemi alırken

Adı fedailer tarihi olsun

İlk tanrıça kültüründe ilk insanlık beşiğinde

Tarihi çarpıtmak isteyenlere karşı

Bu özgürlük tarihini, bu fedailik tarihini yazdılar.

İçinde insanlık onurunu, özgürlüğünü, sevincini

Coşkusunu ve tutkusunu taşıyan bir hakikat

Kimdir bu hakikat? Ruken ve Sara’dır bu hakikat.

Onların gerçek hakikatidir fedailik

Çünkü yeri ve zamanında olan bir gerçekliktir.

Onlarca kimyasal gazlara

Tonlarca tank ve toplara

Bir dur deme hakikatidir

Bir intikam hakikatidir

Zalimin, zulmün ve vahşetin hesabını soran bir hakikattir

Kim bu hakikati inkar edebilir ki

Haksızlık edenlerin, karşı gelenlerin anında zamanında

Herkese verilen bir cevaptır

Ruken Zelal ve Sara Tolhıldanın hakikati

Durmayalım! heyecanla bu hakikate koşalım

Tüm dünya kadınlarıyla ve büyüleci jin jiyan azadi gerçeğiyle

Ve her bir renk cümbüşüyle koşalım

Ve demiştir ki Önder Apo “hakikat bir bütündür parçalanamaz.”

PKK’nin gerçek özüdür fedailik.

Sarina Agiri

Attachment