Halkımıza Ve Kamuoyuna

0Shares

“PKK Şehitler Partisidir, Kadının ve Ezilen Halkların Bayram Günüdür”

Bugün başta kadın yoldaşlar ve Önder Apo olmak üzere mücadeleci kadınlara, genç devrimciler, yurtsever halkımıza, halkımızın dostları ile demokratik güçlere kutlu olsun diyoruz. 44 yıllık direniş tarihinde yeni bir yaşamı yaratarak zihinsel bir devrimin önünü açan ve kadının partileşmesiyle de insanlığın devrimini garanti altına alan umut, irade ve inanç dolu şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. PKK’nin özgürlük felsefesi; Haki Karer, Sara ve binlerce şehidin tarihi yoldaşlığı ve Önderliğin çizgisinde hayat buldu. Bizler şehitlerin inanç, umut ve hakikatiyle PKK’nin 45. yılına giriyoruz. Kadının mücadelesini büyütme ve Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi PAJK’ı güçlendirme inancıyla PKK’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

44 yıl önce Kürdistan’da Kürt kimliği, özgür kadının iradesi ve insanlık tarihinde büyük değerler yaratan bir halkın dili ile kimliğinden hiçbir eser yoktu. Yok edilen özgür insanın yerine devletin sömürgeci ve soykırımcı zihniyeti hakimdi. Kadın gerçekliğinde toplum ve toplum gerçekliğinde de kadın; ulus-devletin ideolojisi ve zihniyetiyle paramparça hale getirilmişti. Özgür ve eşit bir yaşam yerine cinsiyetçi ve gerici zihniyet; hayatın her alanını ele geçirmişti. Kültürel soykırımın eşiğinde olan bu toplumda sadece günü kurtarma dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktu. Nasıl ki erkek egemenlikçi sistem bütün dünyayı hakimiyeti altına aldıysa, Kürdistan’da ise bu durum çok daha ağırdı, kadının şahsında gericilik topluma kök salmıştı.

Önder Apo böyle bir dönemde baş aşağı giden kadın ve toplumu kurtardı. PKK’nin kuruluşuyla toplumu esir alan zihniyetler alaşağı edildi. PKK her şeyden önce yeni yaşam felsefesiyle köle kadını, erkek iktidarını ve mücadeleden yoksun bırakılan toplumun sonunu getirdi. Erkek ve kadının tarihi büyük yoldaşlığını yaratmayı başaran PKK; kadın ve erkeği köle haline getiren aile ile toplumun şifrelerini kırdı, tarihi bir hesaplaşmayla egemen sistemden kurtararak büyük bir toplumsallaşmanın önünü açtı. PKK’nin ortaya çıkmasıyla kadın yaşam, yaşam da mücadele oldu.

‘Jin, jiyan, azadî’ (Kadın, yaşam ve özgürlük) felsefesi PKK’nin bu hakikat temelinde ortaya çıktı. Bu felsefenin esası üzerinde yaratılan 44 yıllık mücadelenin her anında; Kürt kadınları ile Kürdistan’daki bütün etnik ve dini topluluklar PKK’yi kendileri için zulüm ve baskı sisteminden kurtuluş olarak gördüler. PKK’nin bu insani yönü PKK’nin sosyalist, demokratik ve evrensel bir karaktere de bürünmesine yol açtı. Bu temel üzerinde PKK, bir halkın iradesinin temsilcisi olmasından öte bütün kadınlar ve halklar için yeni bir yaşamın partisi oldu.

Kürt kadının partileşmesi ve ordulaşması ile PKK’de kadının militanlığı, devrimciliği; direnişçi ve isyankar kadın Sara ile ruh ve beden kazandı. PKK’nin 44 yıllık mücadelesi, kadının devrimciliği ile militanlığı Kürt toplumunda direniş ve öz savunma kültürünü yarattı. Önder Apo; kadının inanç, irade, güç ve cesaretinin kadının özgün örgütlemesi ve kurtuluş ideolojisi temelinde ortaya çıkardı. PKK’nin her mücadele yılında kadınlar, bir adım daha ileri giderek insanlık ve özgürlük için yeni bir çıkışın gerçekleşmesini sağladı. Bütün saldırılara karşı durabilen büyük devrimci Sara yoldaş kaleme aldığı kitabında bu özgürlük yürüyüşüne ‘Hayatım hep kavgaydı’ dedi. Bu söz, Kürt kadının mücadelesini ve gerçekliğini ifade ediyordu. Önderlik de Sara yoldaşın özgürlük yürüyüşünü “Sara’nın yaşamı kadının mücadelesi” olarak isimlendirdi. Zira Sara yoldaş radikal duruşu, özgürlükteki ısrarı, umut ve hayalleriyle Kürt, Ortadoğu ve dünya kadınları için öncü bir rol oynadı. Onun öncülüğünde kadın özgürlük hareketi tarihi kazanımlar elde etti.

Sara yoldaşın büyüklüğü; parti çizgisine ve Önderliğe bağlılığından, şehitlerin görev ve hayallerini gerçekleştirme çabasından kaynaklanıyordu. Günümüzde Saraların çizgisinde Kürt kadınları, Kürdistan’ın dört parçasında militanca ve devrimcilik ölçüleri temelinde kendisini örgütlüyor. Sara çizgisinin militanları; bugün çağın gerilla yöntemleriyle, 44 yıldır PKK’de var olan fedai ruh ve direniş çizgisiyle Zap, Avaşîn ve Metîna’da faşist AKP-MHP iktidarı ve KDP’nin ihanetine karşı özgürlük savaşı yürütüyor.

Önder Apo’nun PKK’yi kurmasıyla kendi gücü, örgütlülüğü ve partileşmesiyle erkek egemenlikçi devlet zihniyetinden intikam alan özgür kadını yarattı. Egemen güçler ve kapitalist sistem Önder Apo’nun bu büyük hakikatine karşı durdular ve Önderliğimize karşı komployu geliştirdiler. Önderliğimiz şahsında tezgahlanan komployla özgürlüğe doğru yol alan kadın ve toplumdan intikam almak istediler. PKK, 44 yıllık tarihi boyunca özgür kadın ve özgür toplum için sergilediği mücadeleden dolayı sürekli sömürgecilerin saldırı ve soykırım planlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırıların temelinde sürekli Önderliğimiz, kadın özgürlük çizgisi ve mücadelesi hedef alındı. İmralı’da Önder Apo’ya karşı 25 yıldır sürdürülen ağır tecrit ve işkence sisteminin nedeni de onların öfke ve kininden kaynaklanıyor. Özellikle Kürt kadınları olarak 25 yıldır komploculara karşı yürüttüğümüz mücadele ve büyütülen direniş gücünü; 44 yıllık mücadelenin şehitlerinin ruhundan, Saraların mücadelesi ile Önder Apo’nun 50 yıllık özgürlük yürüyüşünden alıyor.

Bizler Önder Apo’nun özgürlük yürüyüşündeki 50. yılında PKK’nin 45. yılına giriyoruz. 44. yıl, gerillanın tarihi ve destansı öncülüğünde kadınlar, gençler, halkımız ve dostlarımızın mücadelesiyle, Kürdistan’ın dört parçası ile yurt dışında, mücadelenin en ağır geçen yıllarından biri oldu. Soykırımcı faşist Türk devleti, egemen güçlerin işbirliğinde PKK’nin iradesi, Kürt halkı ve kadınlara yönelik hangi saldırı ve plana başvursa başvursun başarılı olamayacağı bu direnişle bir kez daha ortaya çıktı. Zira PKK, özünde özgür kadın ve toplumun ruhunu temsil ediyor. Bizler bu büyük ruh ve inançla, büyük bir mücadele ile tarihi bir direnişin sergileneceği 45. yıla giriyoruz.

PKK’nin 44. yıldönümü, soykırımcı Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik yeni bir saldırı ve tasfiye planını hayata geçirdiği döneme denk geldi. Bu saldırı, her türlü kirli ve vahşi yöntemlerle devam ediyor. Rojava Devrimi; kadın ve insanlığın devrimidir. Rojava Devrimi, Önder Apo’nun 20 yıllık emeği ve onun yaratıcısı olduğu Demokratik Ulus ile PKK’nin 44 yıllık direnişi sayesinde bütün saldırılara göğüs gelerek kazanımlarını koruyabildi. Türk devleti, başta ABD ve Rusya olmak üzere küresel güçlerin işbirliğiyle giriştiği yeni saldırılarla kadın ve halklar devrimini ortadan kaldırmak istiyor. Devrimin kazanımları, binlerce şehidin kanıyla elde edildi. Yurtsever halkımız şu ana kadar büyük bedeller ödedi ve hala da ödemeye devam ediyor. Halkımız, direniş kültürünün sayesinde mücadelesini geliştirerek topraklarını terk etmeyecektir. Başta Kürt kadınları ve gençleri, halkımız, bu devrime gönül veren herkes; seferberlik ruhu ve Önder Apo’nun mücadele çizgisiyle görkemli biçimde bu soykırım saldırısına karşı durmalı, örgütlülüğünü güçlendirmeli, direnişi büyütmeli.

PKK ideolojisi, insanlığın özgürleşmesidir. Kapitalizm karşısında PKK’nin verdiği mücadele direniş çizgisidir. PKK’nin çizgisi, Ortadoğu halkları için özgür bir gelecek ile demokrasinin yaratılmasıdır. PKK’nin varlığı Kürt ulusunun birlik ruhudur, Ortadoğu’da ise çözüm gücüdür.

Kürdistan Özgür Kadınlar Partisi PAJK olarak bizler 45. yılda 44 yıllık mücadele ve direniş ruhuyla özgür Önderlik, şehitler çizgisi, mücadeleci kadınlar ile direnişçi halkımız karşısında görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kadınlar, gençler ve halkımız 44 yılda sergilediği mücadeleyle nasıl ki daha önce faşist Türk devlet hükümetlerinin bütün soykırım planlarını boşa çıkarttıysa, bugün de PKK’nin 45. mücadele yılı sayesinde aynı kararlılık, ısrar, irade ve Apocu ruhla; AKP-MHP faşizmine karşı mücadele edecek, direnecek. PKK’lileşmenin ölçüsü, mücadele ve direniş yöntemi budur. Kürdistan, Ortadoğu ve dünyada özgür gelecek; özgür yaşam temelinde ve kadının öncülüğünde muhakkak garanti altına alınacak.

PAJK Koordinasyonu