Eğer Bu Kısa Dönemde Zafer İstiyorsak

0Shares

Tarih, her zaman haklı bir dava için idealist insanlar ister.
Güncel yaşama, çıkara bakmadan umut ve ideal için yaşamı emreder.
Bunu kim yaparsa, o ilerlemeye, başarıya ve kurtuluşa yol açar.
Böyle bir öncülük olmadan da, en haklı dava bile, tarihten silinmekten kendini kurtaramaz.

Dolayısıyla bunun eğitici, dönüştürücü gerçeğini sonuna kadar yaşayın. Eski yaşamın geri çekici, dağıtıcı etkilerini yıkın en başta. Devrim, herhangi bir yaşamdan daha değerli bir yaşamdır. Kendi başına burjuva yaşamından daha değerlidir. Bir şans bile alsanız, PKK ortamındaki devrimcilik, tüm diğer yaşamlardan daha değerlidir.

Biz görevde başarılı olan insanlara şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Bir küçük grup herhangi bir topluluk içinde büyük başarıya gidebilir. Bu şansı fırsatı mutlaka bu temelde değerlendirmelisiniz. “Hazırız” dediğiniz zaman bilin ki, tarihinin en önemli bir adımını atmak üzeresiniz. İçinizde kendine güveni büyük olan, rol oynamak isteyen bu anlamda hazır olmayı da bilmelidir. Aksi halde yaşamın yolu tıkanmıştır.

Bugün düzen için de yaşamın yolu tıkanmıştır. Herkes artık düzenin tümüyle tükendiğini söylüyor. Türk Cumhuriyeti’nin teorik olarak bittiğini, pratik olarak da bitmesinin artık pratik-devrimci adımlara bağlı olduğunu görüyor. Pratik devrimci adımları da öncüler yürütür. Yeni yaşam bu temelde ortaya çıkacak ve alternatif olarak, aşama olarak kendini iflas eden yaşama karşı kanıtlayacaktır. İşte bunu da siz temsil edeceksiniz. Israrınız, kendinizi bulmanız, zafere uzanmanız bu anlamdadır. Yiğitlik, bu anlamı yakalayabilmek ve temsil edebilmektir.

Parti dersi demek; parti içi sınıf mücadelesi demektir. Bu da neredeyse PKK içinde evrensel ölçülerde veriliyor. Reel-sosyalizmin çözülüşüne yol açan bütün etkenleri ortadan kaldırmak kadar, insanlığın yeni sosyalist yol alışına da imkan verecek kadar bu mücadele parti içinde sağlam yürütülüyor. Varsa iddianız bunu görün. Bu anlamda da mücadeleye olumlu temelde katılın. Yiğitlik budur, yoldaşlık budur; en değerli ilişki de yoldaşlık ilişkisidir, yaşamıdır.

Burada tamı tamamına gerçekten amansız mı amansız yükleniyorum. Unutmayın ki, dünyanın en emperyal gücü bile, bizi “en tehlikeli örgüt” olarak değerlendiriyor. Bu ne demektir? En amansız zorba rejimlerin, dünya çapında ortaya çıkan her özgürlük hareketine yüklenmesi gibi bir yüklenmeyi ifade eder. Bize de yüklenme bu temeldedir. O halde buna göre yaşamın kutsallığını, yaşamın savaşçılığını ruhta, bilinçte ve örgütlülükte nasıl sağlam götürülmesi gerektiğini, bunun dışında fazla uğraşınızın olmayacağını bütün yönleriyle görün, değerlendirin ve kısaca partili olmayı böyle sağlayın.

Siz tamamen partileşmişseniz, partileşenler mücadelenin her alanında her türlü görevin üstesinden başarıyla gelirler. Bunların önünde hiçbir engel onları başarıyla yürümekten alıkoyamaz. Belki şahadetler olabilir, ama geri kalanlar tam zafere kadar bu temelde yürürlerse yol alırlar. PKK’nin bütün yönleriyle gerçekliğinin böyle anlaşılması, yaşanılması kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olduğu kadar, verdiğiniz söze de bağlı olmanın, yol arkadaşlarınıza yük olma değil, yük paylaşmanın, halkınıza verdiğiniz bağlılık sözünün gereklerini, yine soylu inançlara ve düşüncelere bağlı kalmanın en veciz açık ifadesidir.

Böyle yol almayı biraz temsil ettiğimize inanıyoruz, kendim de bununla yaşıyorum ve gördüğünüz gibi bu oldukça da başarılı olma anlamına geliyor. Bizden daha fazla siz başarılı olmayı esas almalısınız. Yoksa bizim sıradan, fazla abartılmaması gereken başarılarımıza dayanarak ucuz yaşamayı asla kendinize yakıştırmamalısınız. Çok çeşitli nedenlerle ancak bu kadar başardık, daha fazla sizin için başarı olanağıdır. Bunu bir sonuç değil, bir başlangıç gibi ele alır ve “başarı için tam gerekli olanı tam zafer için gerekli olanı biz sergileriz” derseniz, bu kendinize biçtiğiniz en doğru rol olur. Gereklerini de sağlarsanız, yaşamınızın en değerli anlamı olur. Bu da kesin doğru partileşmek, doğru partileşme oranında parti içinde-dışında doğru mücadele etmektir. Ve bu mücadele de bu temelde kesin zafere dek başarıdır.

Önder Apo

22 Nisan 1995

 

Attachment