Çawa Bijîn.

Vaye roman, hinekê jî hewldana di navbera vê dualîteyê de rave dike… Ya ku em dixwazin di vê qadê de bidin pêşxistin, di bingeh de pêşnûmeya romaneke şoreşgerî ye ...

Dizê Malê.

Eger mirov kapîtalîzmê weke dînekî di heqê wî de zêde tê axaftin û çalakî têne kirin şîrove bike, dibe ku ji bo em lê serwext bibin bi kêr bê. Meka ...