Penaber.

Ez hatim kuştin dişveke lal de Ya hevîneke sar Ez hatim kuştin di şeveke bêdeng de Bi xemgînî ya havînê re Bi lorînên dayîkê, bi berbangê ...

Siyako.

Di kûrahiya dilê asîmanan de cihekî ku hatî jibîrkirin. Bilind e heta ku tu bêjî bes e! Di bilindahiyê de, di nava kûrahiya dilê asîmanan de ji xwe re cihek hilbijartiye. Ba, bahoz, b ...