Penaber.

Ez hatim kuştin dişveke lal de Ya hevîneke sar Ez hatim kuştin di şeveke bêdeng de Bi xemgînî ya havînê re Bi lorînên dayîkê, bi berbangê ...